En kyrka vid vattnet reflekteras i den stilla vattenytan.
Foto: Edvin Hellsing /Ikon

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. Här läser du om vad Svenska kyrkan står för och här hittar du fakta och kontaktuppgifter.

Det här står vi för

Här beskriver vi Svenska kyrkan kortfattat, men fortsätt gärna vidare till fler webbsidor.

Vi är en evangelisk-luthersk kyrka

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Det innebär att vi grundar vår teologi på hur Martin Luther tolkade relationen mellan människan och Gud. Martin Luther menade också att kyrkan ska grunda sin tro i evangeliet, det vill säga berättelserna om Jesus Kristus.

Svenska kyrkan har samma trosbekännelse som andra kristna kyrkor. Dessutom finns andra bekännelsetexter som är specifika för de evangelisk-lutherska kyrkorna.

Svenska kyrkan som evangelisk-luthersk kyrka

Svenska kyrkans bekännelse

Vår värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund har sitt centrum i två bibeltexter. Den ena kallas för den gyllene regeln, den andra för det kristna kärleksbudskapet. Båda uppmanar oss att visa omsorg om medmänniskan.

Den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matteusevangeliet 7:12)

Kärleksbudskapet: ”Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv.” (Galaterbrevet 5:14)

Svenska kyrkans värdegrund

Vi läser och tolkar Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition.

Kyrkan har alltid tolkat sina heliga texter. I Svenska kyrkans tradition hänvisar vi gärna till Martin Luther när det gäller tolkning av Bibeln. Men var och en som läser Bibeln behöver också reflektera över vad som är rimliga tolkningar av svåra texter utifrån att Gud är med oss och vill oss väl.

Svenska kyrkan och Bibeln

Fördjupa dig i kristen tro

Så fungerar Svenska kyrkan

Fakta om kyrkan

Låt statistik, ekonomi och historia berätta mer om Svenska kyrkan.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Någon sitter och arbetar på sin laptop.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan om du har frågor om organisation och verksamhet.

Biblar på olika språk står i en bokhylla i kyrkan.

Andra språk – Other languages

Det primära språket för svenskakyrkan.se är svenska, men det finns också en del grundläggande information på engelska, spanska, tyska, finska, meänkieli, samiska och teckenspråk. Du kan använda externa tjänster för att översätta hela webbplatsen till andra språk.

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs om Act Svenska kyrkan