De tretton stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets geografiska område och bär namn efter biskopssätet, exempelvis Skara stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiftet, och väljs vart fjärde år i kyrkovalet.

Stiftsindelning

 1. Uppsala stift
 2. Linköpings stift
 3. Skara stift
 4. Strängnäs stift
 5. Västerås stift
 6. Växjö stift
 7. Lunds stift
 8. Göteborgs stift
 9. Karlstads stift
 10. Härnösands stift
 11. Luleå stift
 12. Visby stift
 13. Stockholms stift
Karta över Svenska kyrkans stift.
Stiftskarta

I varje stift finns en stiftsstyrelse och ett domkapitel.

Stiftsstyrelsen, som väljs av stiftsfullmäktige, ska främja församlingslivet i stiftet. Stiftsstyrelsen behandlar även frågor om kyrkliga val, den kyrkliga indelningen i stiftet samt strukturbidrag, kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Självskriven ordförande är stiftets biskop.

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. I tillsynen ingår bland annat råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör kyrkans lära, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor.

Det är domkapitlet som ger behörighet till präster och diakoner. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten. Övriga fyra ledamöter, varav en måste vara eller ha varit domare, väljs av stiftsfullmäktige.

Läs om biskopens uppgifter.

Kyrkoherden i den församling där stiftets domkyrka finns har titeln domprost. Domprosten har även ett antal uppgifter i stiftet. Bland annat är domprosten ledamot och vice ordförande i domkapitlet och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. 

En tillsättningsnämnd utser domprosten enligt särskilda bestämmelser i kyrkoordningen.

Varje stift är dessutom indelat i kontrakt, som omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en präst med titeln kontraktsprost som har till uppgift att biträda biskopen i ledningen.

Kontraktsprosten biträder även vid så kallade visitationer, då biskopen besöker och granskar verksamheten i församlingarna.

Läs mer om stiften

Uppsala Domkyrka sticker upp mellan två husväggar.

Uppsala stift

Svenska kyrkan Uppsala stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 127 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland.

Göteborgs stift

Välkommen till Göteborgs stift, ett område som sträcker sig från Hallandsåsen till norska gränsen. Stiftets uppgift är att stödja församlingarna i vårt gemensamma uppdrag att förmedla evangeliet till alla människor.

Härnösands stift

Härnösands stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 98 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet landskapen Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland.

Karlstads stift

Karlstads stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 85 församlingar i Dalsland och Värmland. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta den kyrkligt ägda skogen.

Linköpings stift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftets uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Marika Markovits. Vi arbetar utifrån visionen "levande församlingar".

Luleå domkyrka sett från gatuperspektiv. I förgrunden ett blommande träd.

Luleå stift

Luleå stift är ett av 13 stift och till ytan en tredjedel av Sverige. Stiftets uppgift är att stödja Svenska kyrkans 57 församlingar i Norrbottens och Västerbottens län i vårt gemensamma uppdrag att förmedla evangeliet.

Lunds domkyrka.

Lunds stift

Välkommen till Lunds stift. Vi är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av Skåne och Blekinge. Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Lunds stift finns i dag 166 församlingar. Biskopen i Lunds stift är Johan Tyrberg.

Skara domkyrka en solig dag.

Skara stift

"Tala tydligt om Jesus". Det är mottot för Skara stift som grundades redan 1014 och är Sveriges äldsta stift. Här finns 435 kyrkor och kapell, och en stor och variationsrik verksamhet.

Vidvinkelbild över Stockholms innerstad i skymning.

Stockholms stift

Välkommen till Stockholms stift som sträcker sig från Össeby i norr till Botkyrka i söder och Djurö-Möja-Nämdö i öster till Adelsö-Munsö i väster.

En brygga i vattnet och längre bort syns Strängnäs.

Strängnäs stift

Välkommen! Strängnäs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av Sörmland och Närke. I Strängnäs stift finns idag 72 församlingar. Biskopen heter Johan Dalman.

Ett snötäckt Visby en solig vinterdag.

Visby stift

Välkommen till Visby stift, med 92 medeltida kyrkor, 39 församlingar och 12 pastorat, allt på Gotland, en liten ö i Östersjön. Men Visby stift är också Svenska kyrkan i utlandet med sina 46 församlingar.

Domkyrkan i Västerås återspeglas i vattnet en vintereftermiddag i skymning.

Västerås stift

Västerås stift sträcker sig från Mälaren i söder upp mot nordväst till den norska gränsen. Stiftet omfattar landskapen Dalarna och Västmanland. I Västerås stift finns 76 församlingar.

Växjö domkyrka sticker upp bakom några hustak.

Växjö stift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Kontakta stiften

Här hittar du alla stiftskanslier på en karta. Klicka på platserna för att läsa mer och hitta kontaktuppgifter.

 

Om biskopar i Svenska kyrkan

Biskop står framför alltaret.

Vad gör en biskop?

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.