Uppsala stift

Svenska kyrkan Uppsala stift har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets 121 församlingar i deras uppdrag. Geografiskt omfattar stiftet Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. Uppsala stifts vision är "Hållbar gemenskap där tro och liv kan växa".

Aktuellt

9 nya präster och 5 nya diakoner till Uppsala stift

Den 11 juni viger biskop Karin Johannesson nio nya präster och fem nya diakoner till tjänst i Uppsala stift. Vigningen sker i Uppsala domkyrka efter att kandidaterna den 7 juni genomgått examen inför domkapitlet.

Lekmän leder gudstjänst 3

Välkommen till en utbildning där du får lära dig att planera och genomföra en huvudgudstjänst utan nattvard.

Mångfald med omtanke i Alfta-Ovanåker

I början av maj besökte biskop Karin Johannesson Alfta-Ovanåkers församling för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda för att lyssna, ge råd, inspiration och vägleda.

Mångfald med omtanke i Alfta-Ovanåker

Publicerad:

I början av maj besökte biskop Karin Johannesson Alfta-Ovanåkers församling för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda för att lyssna, ge råd, inspiration och vägleda.

Vem ska få 2023 års miljöpris?

Publicerad:

Uppsala stift delar sedan 1993 årligen ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling som arbetar för hållbar utveckling. Prissumman som delas ut är 20 000 kr.

Zimbabwefondens arbete går vidare

Publicerad:

Som en del av Uppsala stifts utbyte med ELCZ, Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe, finns Zimbabwefonden. Den betalar varje år ut medel för att stödja kyrkan och det är bestämt att det ska gå till prästutbildning, diakoni och prästlöner.

Musikaliskt lagspel i Lövstabruk

Publicerad:

Den 7-13 augusti bjuder Uppsala stift in till kyrkomusikaliskt ungdomsläger. Anmäl dig senast den 31 maj.

Anmäl intresse för stiftskollekt 2024 senast 15 maj

Publicerad:

Organisationer, föreningar, stiftelser och liknande kan anmäla sitt intresse att få en stiftskollekt.

Prenumerera på Uppsala stifts nyhetsbrev Stiftsbrevet

Nyheter för medarbetare i Uppsala stift. 

Klicka här för att prenumerera


Bakom varje siffra finns en människa

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Din gåva gör skillnad!

Läs mer och ge en gåva

Hitta snabbt

Kvinna tar emot en blomma i sin hand från ett barn

Arbeta i Svenska kyrkan

Välkommen att söka arbete i Svenska kyrkan i Uppsala stift. Förutom traditionella kyrkliga yrken som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst finns här också en rad andra sysslor.

Tecknad karta över Uppsala stifts församlingar

Församlingar i Uppsala stift

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska kyrkan. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat.

Någon att prata med

Någon att prata med

I Svenska kyrkan finns människor som står beredda att hjälpa dig. Både när du behöver någon att prata med eller om du vill ha hjälp i en relation.

Illustration med glödlampa som lyser upp vetenskapliga ikoner

Kurser och arrangemang

På den här sidan hittar du information om kurser och arrangemang som erbjuds anställda, ideella och förtroendevalda i Uppsala stift.

Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.

Kraftsamling för Ukraina

Här delar vi information från nationell nivå och Act Svenska kyrkan om hur vi på olika sätt kan engagera oss för Ukraina.

Programblad för mässa på samiska i Uppsala domkyrka

Flerspråkig kyrka

En kyrka - flera språk. Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Skogsområde med grön mossa och träd

Jord, skog och fonder

Den skog, mark och fond som Svenska kyrkan förvaltar går under benämningen prästlönetillgångar.

Ett kors på kyrktak mot blå himmel

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.

Kollekter

I samband med gudstjänster i Svenska kyrkan tas en gåva upp, som kallas kollekt. Då finns det möjlighet att ge ett bidrag till något ändamål som det beslutats att kollekten ska gå till.