Organisation och uppdrag

Så styrs stiftet

Svenska kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Senaste kyrkovalet var i september 2021. Innevarande mandatperiod är 2022-2025.

Inriktning och strategi, Ringar på vattnet

Uppsala stifts uppdrag

Stiftets uppdrag utgår ifrån Kyrkoordning, överenskommelsen med staten, kyrkomötets beslut samt de områden som vuxit fram och definierats i dialog med församlingar och pastorat i Uppsala stift.