Pilgrimsvandra i Uppsala stift

Här hittar du information om pilgrimsleder i Uppsala stift och närliggande områden samt information om aktuella vandringar.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Läs mer om att vara pilgrim och pilgrimsvandra på svenskakyrkan.se.

Herre, visa mig Din väg, och gör mig villig att vandra den.

Pilgrimens bön: Den heliga Birgitta
Ett led människor går på en stig bland lövträd.

Pilgrimsvandring

I Sverige finns över 40 pilgrimsleder. Du kan vandra själv eller tillsammans med andra. På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ.

Här hittar du information om några av pilgrimslederna i Uppsala stift och närliggande:

Marialeden

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala.

Helgonleden

Helgonleden går ”från hav till hav”, från Roslagskusten i Uppland och Jungfrukusten i Gävleborg, upp längs Ljusnans stränder, genom byar och större orter, över berg och storskogar, över fjällen ut mot Norges kust och Trondheimsfjorden, en del av Atlanten.

Vikingaleden

Världens första pilgrimsled på vatten St Olavs Waterway, 120 mil lång sjö- och vandringsled från Åbo – Åland – Grisslehamn – Uppland – Trondheim, öppnar den 24 maj 2019.

Eriksleden

En vandring där nutid möter forntid och stad möter land. Vandra mellan Uppsala domkyrka till den gamla domkyrkan i Gamla Uppsala.

Ingegerdsleden

Med hjälp av guideboken (finns att köpa i kyrkor längs leden, Storkyrkan i Stockholms och i Uppsala Domkyrka) eller via Naturkartans app kan du pilgrimsvandra 11 mil mellan Stockholm och Uppsala.

En skylt i skogen pekar ut riktningen för Pilgrimsleden.

Birgittaleden

Intentionen har varit att skapa ett Birgittastråk i Upplands Väsby kommun som ger möjlighet till vandring och rekreation för såväl pilgrimer som söndagspromenerare och barnfamiljer

En stig i skogen.

Pilgrimsleder och kulturvägar

Pilgrimsvandringar har funnits sedan medeltiden och är en del av vår historia. Vi kan fortfarande vandra på samma vägar som människor gjorde då.

Pilgrimssymboler

Pilgrim i Sverige har en sida som beskriver Birgittamärket, Olofsmärket samt pilgrimsflaggan.