Personer på pilgrimsvandring
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. Här hittar du information om pilgrimsleder i Uppsala stift och närliggande områden samt information om aktuella vandringar.

Pilgrimsleder i Uppsala stift

Eriksleden

En vandring där forntid möter nutid och stad möter land. Vandra mellan Gamla Uppsala kyrka (dåtida domkyrkan) till Uppsala domkyrka i centrala Uppsala.

Helgonleden

Helgonleden, går från Uppsala till Trondheim. Eller till Uppsala, och via andra leder till Stockholm, Vadstena, Lund, Santiago de Compostela, Rom eller Jerusalem!

Ingegerdsleden

Med hjälp av guideboken (finns att köpa i kyrkor längs leden, Storkyrkan i Stockholms och i Uppsala Domkyrka) eller via Naturkartans app kan du pilgrimsvandra 11 mil mellan Stockholm och Uppsala.

Marialeden

Marialeden är en 8 mil lång pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala.

Stråsjöleden

Stråsjöleden, en Sankt Olavsväg från hav till hav! Vid Sveriges kust börjar vandringen, går genom byar och skogar, längs sjöar och vattendrag, upp mot fjällen och ansluter till Helgonleden.

Vikingaleden

Leden är en del av världens första pilgrimsled på vatten, St Olavs Waterway, en 120 mil lång sjö- och vandringsled från Åbo, via Åland, Grisslehamn och Uppland till Trondheim.

Att vara pilgrim

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Herre, visa mig Din väg, och gör mig villig att vandra den.

Pilgrimens bön: Den heliga Birgitta

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Läs mer om att vara pilgrim och pilgrimsvandra på svenskakyrkan.se.