Pilgrimsvandra i Uppsala stift

Här hittar du information om pilgrimsleder i Uppsala stift och närliggande områden samt information om aktuella vandringar.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Att vara pilgrim är att vara på väg - att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där du anser dig ha kommit fram, där din vandring slutar.

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Du ger dig av från det hemvanda, både vad gäller inre och yttre identitet, och låter det okända öppna sig framför dina fötter. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

Läs mer om att vara pilgrim och pilgrimsvandra på svenskakyrkan.se.

Herre, visa mig Din väg, och gör mig villig att vandra den.

Pilgrimens bön: Den heliga Birgitta

Här hittar du information om några av pilgrimslederna i Uppsala stift och närliggande: