Fängelsekyrkan

Alla har rätt att utöva sin religion i anstalt eller häkte, oavsett vilken tro man bekänner sig till.

En kvinnlig präst står på gatan utanför portarna till ett fängelse.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Via Nämnden för den andliga vården (NAV) finns i svensk kriminalvård präster, pastorer, diakoner och imamer. Deras uppdrag är att möta intagnas behov av personliga samtal, ordna gudstjänster och vägleda i etiska och existentiella frågor.

Fängelsesjälavårdare har tystnadsplikt för att ska skapa fullt förtroende och trygghet för den enskilda själavården.

Fängelsekyrkan, NAV, finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt. I NAV ingår en representant från Svenska kyrkan tillsammans med en representant från något annat samfund. Tillsammans med chefen på häktet eller anstalten svarar kyrkornas representanter för den andliga vården på häktet/anstalten.

De som har uppdraget att tjänstgöra i NAV på häkte/anstalt har också skyldighet att kalla representant från andra samfund och religioner om en intagen önskar det. NAV ansvarar för att det erbjuds möjlighet att fira gudstjänst och upprätthålla ett andaktsliv på häkte/anstalt. NAV är också på många platser närvarande i frivårdens verksamhet.

I Uppsala stift finns NAV på:

Uppsala stift främjar NAV-verksamheten genom strukturmedel till församlingstjänster med NAV-profil samt genom samordning och utbildning.

Nämnden för den andliga vården (NAV)

Den andliga vården inom kriminalvården innebär att präster, pastorer och diakoner (enklast kallade fängelsepräster) från olika kyrkor förordnas till Nämnden för Andlig Vård, NAV, på varje häkte och anstalt. Det finns ett avtal om detta mellan Kriminalvården och Sveriges Kristna Råd (SKR). Detta avtal ger SKR i uppdrag att rekrytera och fortbilda fängelsepräster samt att samordna och vidareutveckla verksamheten i enlighet med kriminalvårdens utvecklingsarbete.
 

Läs mer om NAV på Sveriges Kristna Råds webbplats

Klicka på knappen om du behöver lämna sidan snabbt. Då hamnar du på Google istället.

Läs mer om lämna-knappen.