Länkar

Svenska kyrkan och migration
Svenska kyrkans externa sida om arbetet med migrationsfrågor.

Stiftelsen Expo
Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Deras vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande.

Individuell Människohjälp
IM arbetar för att stärka utsatta individer så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap.

Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal högskola)
Erbjuder bland annat högskolekursen ”Migration och teologi”, 15 hp

Sveriges Kristna Råd
På denna sida hittar du bland annat kyrkornas ”Manifest för en ny tidsanda – i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken” från Almedalsveckan 2013.

Sverige för UNHCR
UNHCR är FNs flyktingorgan – en bra plats för information om vad som händer i världen.

Migrationsverket
Här hittar du också nyheter och fakta om migration, samt en hel del statistik

Landinfo
Landinfo är en del av den norska utlendingsforvaltningen. Landinformationen finns på norska och engelska.

Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Stockholm har fått funktionen som Migrationsöverdomstol. Under 2014 avgjordes drygt 9 800 migrationsmål.

Flyktinggruppernas Riksråd
FARR arbetar för en human och solidarisk asylpolitik, med fokus på att försvara asylrätten och ställer 110 krav för en human och solidarisk flyktingpolitik.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt övrigt som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

Sociala missionen
Här kan du bland annat läsa Lena Rösells blogg om migrationsfrågor

Amnesty International Sverige
Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Röda Korset
På Röda Korsets hemsida kan du läsa om migration i ett flertal av deras teman, t.ex. EU-migranter, Migration, Papperslösa osv.

Rädda Barnen
Här kan du läsa om barn på flykt och just nu skriva på uppropen ”Inget barn ska dö på Medelhavet! och "Splittra inte barnfamiljer!”

Caritas Sverige
Caritas Sverige är vårt lands katolska biståndsorganisation. Ordet Caritas är latin och betyder kärlek. Kärlek till människan.