Kvinna sitter på hög med kläder och håller i sin son.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Flykting och migration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt, våld och misär. Vi ger stöd både i Sverige och utomlands. Här kan du läsa om vad vi gör, och hur du själv kan bidra.

Grunden i arbetet är kärleken till vår nästa

Kristen tro säger att människor är skapade för att leva tillsammans. Vi har alla ansvar för varandra, över hela världen. Alla människor är lika mycket värda och ska mötas med respekt och omsorg, oavsett religion eller hudfärg. Därför är det självklart för Svenska kyrkan att möta människor på flykt.