Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt och katastrofer. För en del innebär det början på att göra ett nytt land till sitt. Svenska kyrkan ger stöd både i Sverige och utomlands.

Grunden i arbetet är kärleken till vår nästa

Svenska kyrkans arbete med människor på flykt och människor som är nya i Sverige grundar sig på en kristen människosyn. Som skapad till Guds avbild har varje människa ett okränkbart värde.

De universella mänskliga rättigheterna ser vi som en konkretisering av vad det innebär att värna människovärdet. När människor hamnar i kläm eller rättigheter kränks så är vi som kristna kallade att synliggöra detta och verka för förändring.

Hjälp till i en församling

Ta gärna kontakt med en församling nära dig för att höra hur du kan hjälpa till.  Om du inte vet vilken församling som är närmast hittar du den enkelt genom att söka på din adress.

Så arbetar vi med människor på flykt

Svenska kyrkan har en lång tradition av att stödja människor på flykt, både i Sverige och ute i världen. Vi vill bidra till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar med att ge stöd och att skapa gemenskap.

Etablering och integration

Svenska kyrkan vill bidra till att göra tiden som asylsökande meningsfull och ge stöd både till dem som beviljas uppehållstillstånd och till dem som inte får stanna. Här beskriver vi hur det kan gå till.

Bilden föreställer en skrivmaskin med ordet Equality på ett papper.

Vi tar ställning för människor på flykt

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman. Här kan du läsa mer om de ställningstaganden som är grunden för vårt arbete.

Två knäppta händer.

Svenska kyrkans engagemang för asylsökande konvertiter

Varje människa är fri att välja eller avstå från religiös tillhörighet. Svenska kyrkan värnar religionsfriheten i samhället. Det gäller inte minst i mötet med personer i asylprocessen som vill närma sig den kristna tron.

Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.

Psykosocialt stöd

Att få komma till säkerheten i Sverige är ofta förknippat med en stor lättnad och glädje. Men många bär också på erfarenheter av våld, förlust och osäkerhet. Läs om hur Svenska kyrkan arbetar med ett psykosocialt förhållningssätt.

Två gamla kugghjul.

Samverkan för människor som är nya i Sverige

Mötet med asylsökande och nyanlända engagerar hela Svenska kyrkan: församlingar, stift, nationellt och internationellt. Ofta sker arbetet i samverkan med andra. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka vi samarbetar med.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.