Illustrerad bild där två kvinnors samtalar över en kopp kaffe.
Foto: Illustration Susanne Engman

Migration och integration

Idag är miljontals människor på flykt undan konflikt och katastrofer. För en del innebär det början på att göra ett nytt land till sitt. Svenska kyrkan ger stöd både i Sverige och utomlands. På de här sidorna kan du läsa om vad vi gör, varför och hur du själv kan bidra.

Grunden i arbetet är kärleken till vår nästa

Svenska kyrkans arbete med människor på flykt och människor som är nya i Sverige grundar sig på en kristen människosyn. Som skapad till Guds avbild har varje människa ett okränkbart värde. De universella mänskliga rättigheterna ser vi som en konkretisering av vad det innebär att värna människovärdet. När människor hamnar i kläm eller rättigheter kränks så är vi som kristna kallade att synliggöra detta och verka för förändring.

Så arbetar vi med människor på flykt

Svenska kyrkan har en lång tradition av att stödja människor på flykt, både i Sverige och ute i världen. Vi vill bidra till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans. Här kan du ta del av hur vi på olika sätt arbetar med att ge stöd och att skapa gemenskap.

Bilden föreställer en skrivmaskin med ordet Equality på ett papper.

Vi tar ställning för människor på flykt

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman. Här kan du läsa mer om de ställningstaganden som är grunden för vårt arbete.

Katastrofinsatser

Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Act Svenska kyrkan stödjer utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut.