En kvinnlig diakon med grön frimärksskjorta och diakonemblem om halsen står i dörröppningen och välkomnar en besökare.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakonens kläder

Diakonen har grön skjorta och ett särskilt halsband. Vid gudstjänster använder diakonen mässkläder, men på ett annat sätt än prästen. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.

Diakonen bär grönt

En kvinnlig diakon klädd i grön frimärksskjorta och med diakonemblemet hängande runt halsen i en lång kedja.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Diakonen har en grön frimärksskjorta. Det är samma typ av plagg som används av präster och biskopar i Svenska kyrkan, och det är bara diakoner som har den gröna färgen. 

Frimärksskjorta

Diakonemblem

Vid diakonvigningen får varje diakon ett särskilt halsband av sitt stift, ett så kallat diakonemblem, som också kan användas som en brosch. Det är en cirkel, med ett kors centrerat över cirkeln. I korsets mitt finns en duva med en kvist i näbben. Varje del i emblemet har en särskild betydelse:

Diakonemblemet i silverfärg består av en cirkel och ett kors centrerat över cirkeln. Mitt i korset är en duva med en kvist i näbben.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon
  • ringen - Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus
  • korset - Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala
  • duvan - Duvan med den friska olivkvisten som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Halsbandet kan användas tillsammans med den gröna skjortan eller till vanliga civila kläder.

Mässkläder

I gudstjänsten kombinerar diakonen frimärksskjortan med olika mässkläder:

En diakon delar ut nattvard till en annan diakon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

En diakon, till skillnad från en präst, bär stolan diagonalt från vänster axel mot höger höft. Diakonen bär aldrig mässhake eller korkåpa.

En präst med lila mantel håller upp en oblat i en fullsatt kyrka.

Prästens kläder

Präster har särskilda kläder på sig under gudstjänsterna – skjorta och mässkläder. Här kan du se plaggen och läsa om hur de används, vad de kallas och symboliserar.

Tre biskopar i liturgisk kläder.

Biskopens kläder

Biskoparna i Svenska kyrkan har särskilda kläder – lila skjorta och ett guldkors i kedja runt halsen. Vid gudstjänster har de också mitra, kräkla och biskopskåpa. Här kan du se plaggen och läsa mer om hur de används och vad de symboliserar.