Foto: Maria Svensk

Kyrkobyggnaden

Svenska kyrkan har ansvar för kyrkorna och kyrkogårdarna, både som fastigheter och som kulturarv.  

Kyrkor – en del av vår levande kulturhistoria

Kyrkor är platser som är lika tidlösa som tidrika. Det handlar inte bara om det som vi kan se, kulturarv är så mycket mer. Ett kulturarv är det som vi människor själva skapar, någonting dynamiskt som ständigt förändras.

Även om kyrkorna i sig är någonting fysiskt så innehåller de många andra saker som är av betydelse: berättelser, traditioner, språk, musik, hantverkskunskaper och mycket mer. Det gör kyrkan till ett viktigt kulturarv.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.

Flexibla kyrkorum

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men också vanliga gudstjänster, meditation, öppen förskola, seniorträffar, soppluncher, körsång, kaffe och konsert. Vilka förväntningar finns på kyrkorummet i dag och hur kommer det att användas om 50 år? I den digitala utställningen Flexibla kyrkorum visar vi exempel från olika delar av landet, på hur kyrkorummet kan inrymma mer än bara ett rum.

Sveriges domkyrkor

Hur många finns det och var kan du hitta mer information om dem? Läs allt om våra domkyrkor.

Till domkyrkorna