Slöta kyrka med blommande rosor i förgrunden.
Foto: Maria Svensk/IKON

Kyrkobyggnaden

År 2000 tog Svenska kyrkan över ansvaret för kyrkorna och kyrkogårdarna, både som fastigheter och som kulturarv.  

Kyrkor är en del av vår levande kulturhistoria

Kyrkor är platser som är lika tidlösa som tidrika. Det handlar inte bara om det som vi kan se, kulturarv är så mycket mer. Ett kulturarv är det som vi människor själva skapar, det är någonting som är dynamiskt och ständigt förändras.

Även om kyrkorna i sig är någonting fysiskt så innehåller så många olika immateriala saker som är av betydelse. Berättelser, traditioner, språk, musik, hantverkskunskaper och många fler. Det är saker som gör kyrkan till ett så viktigt kulturarv.

Sveriges domkyrkor

Hur många finns det och var kan du hitta mer information om dem? Läs allt om våra domkyrkor.

Till domkyrkorna