Att sörja på nätet

Möjligheterna att söka stöd och bearbeta en förlust på mobilen eller framför datorn är stora. Men vad händer med sorgearbetet när det förflyttas till nätet?

En kvinna sitter utomhus och håller på med sin mobiltelefon.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förr i tiden hade den som förlorat en närstående ett sorgeår. Man satte sorgband på kläderna för att andra skulle vara införstådda med ens tillstånd. Dödsfallet annonserades också i tidningen.

Idag har våra vanor och sätt att kommunicera kring sorg och död förändrats. Inte minst beror det på nätet. På Facebook berättar många sörjande för sina vänner och bekanta att någon har dött.

Det kan vara ett bra sätt både för den som tycker det är jobbigt att personligen ringa runt och berätta om dödsfallet för många olika människor och för den som bara tycker att det är ett enkelt sätt att nå ut med informationen. Det är också ett sätt att skapa gemenskap i sorgen – man får ett kommentarsfält där man kan hjälpas åt med chock och bearbetning.

En plats att visa sitt deltagande på

Facebook och andra kanaler gör det också enkelt för vänner och bekanta att visa sitt deltagande. Det kan kännas svårt att ringa till en sörjande, medan tröskeln till att skriva en kommentar på Facebook eller ett chattmeddelande är lägre. En hjärtemoji kan också vara helt rätt. 

Men även om en kommentar eller ett meddelande kan vara det rätta vägvalet i ett tidigt skede efter att någon har dött, så ersätter det inte djupare samtal och annat stöd längre fram. Sådana kan också ske på nätet, och många berättar om att det kan vara lättare, i början av sorgens tid, att slippa lämna hemmet för att få sällskap i sorgen. 

Facebook kan sammanföra människor som sörjer

Det finns också grupper på Facebook som sammanför människor som sörjer. Här finns en möjlighet att dryfta känslor och tankar, att få stöd inför exempelvis begravningssamtal eller annat som man oroar sig för. Att hitta människor som hjälper en igenom sorgen utanför den inre vänkretsen kan ge nya infallsvinklar och nya vägar att gå. 

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

En kvinna på en kyrkogård sitter på huk vid en minnessten.

Berättelser om sorg

Ta del av personliga berättelser om att förlora någon.