En vit staty av Jesus.
Foto: Maria Bergendahl

Grunden i kristen tro

Kristen tro uttrycks på olika sätt i olika tider. Samtidigt finns ett tydligt centrum: tron att Gud befriar människan genom Jesus Kristus. Här kan du läsa om kristen tro i Svenska kyrkans tradition.

Flygfoto över en bilväg och en å genom ett fält.

Kristen gudstro

Hur är Gud? Vem är Jesus? Vad betyder treenigheten? Kan olika religioner leda till frälsning? Här kan du läsa om frågor som ofta återkommer när man talar om kristen tro.

Ett altare med ett träkrucifix. Suddiga människor i bakgrunden.

Svenska kyrkans bekännelse

Att bekänna är att göra sig tydlig. Det finns texter som i olika tider hjälpt kristna att vara tydliga. Läs om vad vi menar med att Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk.

En man blickar upp mot stjärnhimlen.

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen sammanfattar att kristen tro är tron på en treenig Gud: Gud som Fader, Son och Ande.

Två tonårskillar syns bakifrån när de lutar sig mot ett räcke i skogen.

De tio budorden

Människan är dubbel – vi kan välja både rätt och fel och göra gott och ont. När vi reflekterar över etiska och moraliska frågor kan vi ta stöd av de tio budorden.

Någons knäppta händer vilar på ett bord.

Vår Fader

Jesus lärde oss att be den bön som kallas Vår Fader. Många kallar den också för Herrens bön eller Fader vår. Det är en bön som vi kan instämma i tillsammans med alla kristna i hela världen.

En person sitter i en kyrkbänk med en bibel i knät.

Bibeln

I Bibeln möter vi en skatt av berättelser, lyrik och framtidsspaningar som tillsammans är själva grunden för kristen tro och tradition. Bibeln visar vem Gud är och hur Gud handlar i historien och i våra liv. I alla tider har Bibeln också inspirerat till litteratur, musik och konst.

En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.

Dopet

Dopet är en helig handling – ett sakrament. Det som gör dopet så speciellt är att Jesus instiftade dopet och bad oss att döpa.

Nattvardskärl i silver.

Nattvarden

När vi tar emot brödet och vinet får vi del av Kristi kropp och blod. Så nära kommer Gud oss. Nattvarden är en helig handling, ett rättvisans och hoppets tecken.

Ett kors i motljus.

Sakrament

Det finns förtätade ögonblick i livet. Det finns också förtätade ögonblick i kyrkorummet. Det kan vara när någon blir döpt eller när nattvarden delas ut – för då sker något speciellt – en helig handling.

Händer som vilar på en uppslagen bibel.

Stororden i kristen tro

Det finns ord och begrepp i kristen tro som är särskilt viktiga. De brukar kallas stororden. Här kan du läsa förklaringar som hjälper oss förstå och göra dem levande i vår tid.