Några kvinnor dansar ringdans runt en skål med vatten och olika frukter som står på golvet.
Foto: Øyvind Lund /Ikon

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Dans med många namn

Heliga danser kallas också cirkeldans, helande danser, stilla danser eller meditation i rörelse. Det är inte danserna i sig som är heliga utan själva sammanhanget och det man upplever i dansen.

Danserna består av korta sekvenser, där steg och rörelser upprepas om och om igen. Deltagarna dansar både till nutida och dåtida musik. De håller oftast varandra i händerna och rör sig i cirkel eller långdans.

Heliga danser är ett uttryck för lovsång, bön och tillbedjan. Dansen kan ge djup, vila och närvaro i nuet. Den är en tyst gemenskap och en ordlös bön. Den kan vara ett komplement till sång, musik och andra konstnärliga uttryck i kyrkan.

Helig dans introducerades i Sverige på 1990-talet. Idag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Altaret är i centrum

Om dansen sker i kyrkan är altaret ett naturligt centrum som dansen utgår från. I ett vanligt rum kan dansen få ett centrum som dekoreras med ljus, blommor, tyger, något från naturen eller ikoner.

Guds budskap når fler

Med dans i kyrkan kan Guds budskap förmedlas på ett annat sätt än med ord och därmed kan budskapet nå fler.

En grupp människor står inomhus med ena handen mot taket.

Ta del av mycket mer om heliga danser

På Karlstads stifts webbplats kan du fördjupa dig i ämnet heliga danser. Läs till exempel om nätverket Dansa tro, ta del av dansmässor och kurser och lyssna på inspelade föredrag.