Foto: Andreas Holmberg

Heliga danser

En dans med form av bön och meditation med ritens skapande och helande kraft.

Dansplatser

Vill du delta i dans och rörelse som kroppsburen andakt och meditation finns flera möjligheter. Läs mer på hemsidan för cirkeldans: www.cirkeldans.se. Där kan du också läsa mer om Heliga danser och olika danstillfällen runtom i Sverige och våra nordiska grannländer.

Dansmässor

Att fira gudstjänst och mässa är en del av Heliga danser-traditionen. För närvarande firas dansmässan ”Nåden dansar – dansa alla!” regelbundet.  Här får vi röra oss tillsammans och låta kroppen vara med i gudstjänsten. Vi dansar cirkeldans, lyssnar till söndagens text och går in i berättelsen med kropp och rörelse. I nattvardens gemenskap får vi ta emot ny kraft.

Kalendarium inför hösten 2023:
5 oktober kl 18.00, Sofia kyrka, Sofia församling
29 oktober kl 18.00, S:t Ansgars kyrka, Västerleds församling
6 januari 2024 kl 18.00, S:t Ansgars kyrka, Västerleds församling

Heliga danser – kontakt”

Anne-Marie Roos Retourné,  am.retourne@gmail.com, tel: 070-227 37 61
Ingegerd Häller, ingegerd.haller@danshymn.se, tel: 073-063 23 87