Foto: Andreas Holmberg

Heliga danser

En dans med form av bön och meditation med ritens skapande och helande kraft.