Foto: Nadine Minner

Dansa tro

Ett nätverk för dig som är intresserad av heliga danser, eller cirkeldans, som kroppsburen andakt. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem.

Gemensamt dansade andakter för livsmod och hopp

Att använda cirkeldans som ett sätt att fira kroppsburen andakt och gudstjänst kan vara befriande och fördjupande. Här välkomnas alla i danscirkeln, precis som vi var och en kan vara med i den gemensamma psalmsången och bönen i en traditionell gudstjänst. Många deltagare berättar hur känslan av tillit, gemenskap och närvaro stärks då församlingen dansar tillsammans med enkla steg.

Karlstads stift slår vakt om och bidrar till andaktsformen, bland annat via nätverket Dansa Tro. Ett nätverk som är djupt förankrat i och bygger vidare på den rörelse prästen Maria Rönn och församlingspedagogen Marie-Louise von Malmborg startade i början av 1990-talet: Heliga danser.

Fira egen dansmässa!

För att uppmuntra till gemensam dans i Svenska kyrkan har Karlstads stift tagit fram två dansmässor: Den Stora Berättelsen – Uppbjudna Till Dansernas Dans och Din ljusa skugga. 

Den Stora Berättelsen – Uppbjudna Till Dansernas Dans!

En dansmässa i Heliga danser-tradition! Mässan tar upp en tråd i Bibeln som betonar skapelsen och vishetstraditionen och Jesus som en framkomlig väg för en bättre värld. Här hittar du dansinstruktioner, noter, musik och annat material kring dansmässan. Musiken går också att streama via Svenska kyrkans app Musikbanken.

Din ljusa skugga

En dansmässa i nordisk folkton som följer dygnets växlingar. Dansarna rör sig med enkla steg genom mörkret mot ljuset, det mönster vi följer i varje gudstjänst. Här hittar du dansinstruktioner, dansnotationer, agendor och annat material samt länkar som berättar var du kan beställa noterna. Musiken finns på cd, men går också att streama via Svenska kyrkans app Musikbanken.

Andra dansmässor och dansande andakter

Kom med i nätverket Dansa Tro! 

Nätverket Dansa Tro finns för att uppmuntra och underlätta gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem. Alla med intresse för Heliga danser eller cirkeldans är välkomna! Nätverket utgår från Karlstads stift och stöttas av biskop Sören Dalevi.

Du gå med i nätverket genom att prenumerera på nyhetsbrevet Dansa Tro.

cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se

Tidigare skickade nyhetsbrev

Relaterad information

En grupp människor i ring håller händerna utsträckta framför sig. I mitten står ett litet bord med ett fat med oblater och en övertäckt kalk.

Se var du kan dansa!

På cirkeldans.se hittar du aktuella dansevent, kurser, lokala dansgrupper. Du kan även lära dig mer om vad cirkeldans och heliga danser är.

En grupp människor står tillsammans inomhus med varsin arm uppsträckt mot taket.

Heliga danser inom svenska kyrkan

Heliga danser har funnits inom Svenska kyrkan sedan början på 1990-talet. I dag är heliga danser den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan.

Inspirerande föreläsningar och samtal med Laura Hellsten

Om dansens plats i kyrkan under historiens lopp hopp

Webbinarium från hösten 2021 genom nätverket Dansa tro

Genom märg och ben – om dans och teologi i kyrkan genom seklerna

Föreläsning från Bärande Lärande i Karlstad 2022

Pedagogiska rummet: Att tro med hela kroppen

Samtal mellan dansforskaren Laura Hellsten, biskop Mikael Mogren och teolog Jesper Svartvik.

  • Ann-Marie Allvar Nordström

    Karlstads stift

    Stiftspedagog

    Mer om Ann-Marie Allvar Nordström

    Ansvarig för Dansa tro i Karlstads stift