Prata med oss

Så stöttar du barn i sorg

Lever du nära ett barn som förlorat en förälder eller syskon? Det kan vara svårt att veta hur man pratar med barn om döden. Var ärlig, skapa struktur och våga fråga hur barnet känner, är några tips från Monica Nanni, Randiga Huset.

Varje år mister 3500 barn upp till 18 år i Sverige en förälder och 600-700 ett syskon. Monica Nanni från Randiga Huset träffar dagligen barn och ungdomar som har förlorat en närstående.  

Hur skiljer sig barns sorg från vuxnas?  

- Barn varken kan eller orkar stanna kvar i den psykiska smärtan någon längre tid. Därför kan de sysselsätta sig med annat för att hålla undan de jobbiga känslorna. Men känslan finns där hela tiden och kan dyka upp när de minst anar det, som mitt i leken eller när de blir påminda om förlusten.   

Hur pratar man med barn om döden?

- Var ärlig! Barn är kloka och förstår att allt inte är som det ska. Prata på ett enkelt och rakt sätt om den tragiska händelsen som sjukdomen eller dödsfallet innebär för er. Tänk på att använda ett språk som barn förstår. Om barnet förstår vad som har hänt förstår de också tårarna hos den vuxne.  

Är det bra att skydda barn genom att undanhålla viss information?

- Risken med det och att inte förklara orsaken till dödsfallet till exempel, är att barnet skaffar sig en egen förklaring på det som händer. Barnet kan då tro att de är orsak till det som hänt.  

Hur kan barns sorg komma till uttryck?

- Reaktionerna kan vara förknippade med hur den kvarvarande föräldern reagerar. Det gäller långt upp i tonåren. Många gånger kommer sorgen fram genom ilska och besvikelse istället för tårar. Det är lättare att bli arg än att tvingas möta sorgens djupa känslor av ensamhet och övergivenhet.

Barn kan också fråga hur den avlidne skulle ha tyckt eller gjort i en specifik situation. En bra väg därifrån är att fråga barnet vad det själv tror och normalisera liknande tankar. Ungdomar kan uttrycka oro för att de ska bli tokiga.  

När går sorgen över?

- Sorgen finns där hela tiden. Den följer med under uppväxtåren och ändrar karaktär. Vid viktiga händelser i livet, såsom studenten, bröllop, när de får barn accentueras den återigen. 

Bild: Gustaf Hellsing/Ikon

Så stöttar du barn i sorg

  • Lyssna till barnets tankar och berättelser. Låt det ställa frågor och svara så ärligt du kan. Tänk på att svara på frågan, inte mer, inte mindre och var inte rädd för att säga att du inte vet. Hitta svar tillsammans.
  • Skapa struktur. Barnets trygghet slås i spillror. Hjälp barnet att skapa en trygghet i vardagen genom att skapa nya rutiner, ritualer och traditioner.
  • Våga fråga. Genom att ta reda på hur barnet tänker kan du som vuxen hjälpa barnet att förstå och sätta ord på sin upplevelse och reda ut missuppfattningar  
  • Gråten kan vara skrämmande. Man bör då förklara för barnet att det inte är farligt att gråta och varför man gråter.

Vad ska man undvika?

  • Tro inte att barn och ungdomar inte sörjer bara för att de inte visar det så tydligt. Allt som bekräftar att barnet har det jobbigt är bra, på så sätt blir det inte ifrågasatt i sin sorg.
  • Undvik att påstå att du förstår hur det känns. Barn som blivit drabbade av sorg föredrar att omgivningen säger att de är ledsna för det som hänt.
  • Säg inte att någon har somnat in eller gått bort. Det kan skapa stora missförstånd för de yngre barnen.