Foto: Alex & Martin /Ikon

Antijudiska stereotyper i svensk kyrkokonst

I Uppsala hölls den 7 mars 2019 ett symposium om antijudiska stereotyper i svensk kyrkokonst. Heldagen bjöd på samlad kunskap om hur vanligt det är med antijudiska stereotyper i svenska kyrkor, hur frågan angår hela samhället, och hur vi kan förhålla oss till de här svåra delarna av vårt kulturarv på ett kritiskt och konstruktivt sätt.

Stora delar av symposiet filmades, här kan du se filmerna i efterhand.

Nedan hittar du information om syftet med symposiet, program och medverkande.

I svenska kyrkor finns exempel på konst med antijudiska motiv som återkommande uppmärksammats genom åren. Det handlar om alltifrån grova stereotyper i medeltida målningar och skulpturer till mer subtila nyanser i senare tiders kyrkokonst.

Svenska kyrkans ärkebiskop, Samarbetsrådet för judar och kristna, Judiska centralrådet och Katolska kyrkan i Sverige har tillsammans tagit initiativ till att belysa de här problematiska delarna av vårt kyrkliga kulturarv, och det gjordes genom ett heldagssymposium i Humanistiska teatern i Uppsala den 7 mars.

Målsättningen med symposiet var att

  • ge ökad kunskap om antijudiska stereotyper i det kyrkliga kulturarvet, både omfattningen och vilken typ av stereotyper det handlar om
  • visa hur de antijudiska stereotyperna i våra kyrkor kan sättas in i ett teologiskt sammanhang, och hur de samtidigt angår hela samhället
  • reflektera över hur vi kan tala och undervisa om de här svåra delarna av vårt kulturarv på ett kritiskt och konstruktivt sätt
  • hitta vägar framåt för ett fortsatt arbete med den här frågan i våra kyrkor.

Symposiet riktade sig till personer med ett intresse för kyrka och kulturarv, teologi, konstvetenskap, historia och kulturarvspedagogik.

Till webbplatserna för: Samarbetsrådet för judar och kristnaJudiska centralrådetKatolska kyrkan i Sverige

Medverkande

Antje Jackelén

Ärkebiskop Svenska kyrkan

Anders Arborelius

Kardinal Stockholms katolska stift

Ute Steyer

Rabbin Judiska församlingen i Stockholm

Anders Andrén

Professor i arkeologi vid Stockholms universitet, tidigare professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Bedriver projektet Representation och diaspora. Judar i det medeltida Europa.

Herman Bengtsson

Forskare vid Upplandsmuseet. Docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Har studerat demonisering av judar och rasistiska tendenser i medeltidens bildkonst.

Joanna Rubin Dranger

Affilierad professor i illustration vid Konstfack, serietecknare och bilderboksskapare. Föreläser om bilders makt, stereotypa bilder och visuell läskunnighet.

Håkan Bengtsson

Lektor i teologi vid Uppsala universitet, och tidigare direktor för det Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Annika Strömmer

Museipedagog vid Forum för levande historia, och församlingspedagog i Huddinge församling.

Katty Hauptman

Chef för Historiska Muséet och Filosofie doktor i arkeologi.

Håkan Holmberg

Tidigare politisk chefredaktör på UNT. Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism under 90-talet.

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie i Lunds stift med fokus på vård, undervisning om och utveckling av kyrkans kulturarv.

Program

9.00 Frukost och mingel

9.30 Välkomsthälsning

10.00-10.45 Anders Andrén ”Mellan välvilja och förakt. Bilder av judar i svenska kyrkor”

10.45-11.30 Herman Bengtsson ”Medeltida bildkonst och antijudiska tendenser”

11.30 Joanna Rubin Dranger ”Stereotyper och bilders makt”

12.30 Lunch

13.30 Visning av Uppsala domkyrka och samtal med domkyrkans guider

14.30-15.00 Håkan Bengtsson ”Antijudiska stereotyper och kristen tro” (i Domkyrkan)

15.00 Fika

15.30 Annika Strömmer ”Att undervisa om ett problematiskt kulturarv”

16.00 Panelsamtal ”Vad behövs framåt?” Med Antje Jackelén, Anders ArboreliusUte Steyer, Katty HauptmanHåkan Holmberg och Heikki Ranta.

16.45-17.00 Avslutning 

Här kan du ladda ner programmet för utskrift (Pdf)