Material på webbplatsen

Du får använda material som du hittar på svenskakyrkan.se, men på olika sätt beroende på vilken roll du har och beroende på vad det är för ett innehåll.

Texter

Privatpersoner

Om du är privatperson får du använda en text, eller delar av en text, om du uppger att svenskakyrkan.se är källan. Du får inte förändra texten, så att innehållet på något sätt förvanskas.

Om texten har en särskild författare, ska du kontakta författaren om du vill använda innehållet. Du ska också uppge författarens namn.

Församling

Om du är medarbetare i en församling i Svenska kyrkan, får du använda texterna i församlingens verksamhet. Du får också publicera dem i en församlingstidning, men uppge alltid källan och eventuellt författarnamn.

Bilder

Privatpersoner

Om du är privatperson får du visa bilderna, men inte sprida dem eller publicera dem på till exempel en webbplats eller ditt Facebook-konto. Om du visar bilderna ska du uppge fotografens namn.

Företag

Företag får aldrig använda Svenska kyrkans bilder utan att först komma överens med fotografen.

Församling

Om du är medarbetare i en församling får du använda bilder som kommer från Svenska kyrkans bildbank Ikon. Du får använda dem i församlingens verksamhet, till exempel i församlingsblad och annonser, där Svenska kyrkan är avsändare. Uppge alltid fotografens namn. Du får inte skicka bilderna vidare till utomstående. 
Läs mer om bilder från Ikon, och om hur du får åtkomst till dem på Svenska kyrkans intranät.