Act Svenska kyrkans logotyp mot vit bakgrund.
Foto: Act Svenska kyrkan

Rijkajgasskasasj barggo

Ulmme girkko rijkajgasskasasj bargujn - ACT Svieriga girkko - la ulmutjijt hähkka niedan väráldin viehkedit, ja mánájda ja ållessjatugijda gudi vájves vidjurij vuolen viessu, máhttelisvuodav vaddet jasska ja friddja viessomij.

Goappátjagá hähkka ja guhkaájggásasj viehkke

Gå girkko rijkajgasskasasj bargguj oassálastá de siegen máhtá ulmutjijt viehkedit gudi doaro, nielge ja luonndohiehtij sinna viessu. Ietján gå hiehteviehkken la ACT Svieriga girkko siegen moatte åvddånimprosjevtan maj ulmme l ulmutjijt viehkedit ietja dahkat buorep vidjurijt buorre árggaj.

Gåktu jur dån buvtá viehkedit?

Gávnnuji moadda sierra vuoge rijkajgasskasasj bargov doarjjot:

biedniktjoaggemij jali mánnovadden sjaddat. Máhtá aj säbrrat rijkajgasskasasj juohkusij duv tjoaggulvisán.

ACT-allianssa

Jårbbå värált, ACT Svieriga girkko l ACT-alliansas oasse, globálalasj aktijbarggo girkkoj ja organisasjåvnåj gaskan håhkkånimdagojda, åvddånibmáj ja vájkudibmáj.
 ACT-alliansan li ienep gå 100 sebrulasjgirkko ja sebrulasjorganisasjåvnå, 30 000 bargge gudi barggi 125 rijkan ja aktisasj budjähtta l vuosstájvásstediddje 11 miljarda kråvnå.

ACT-alliansa webbabälláj (ieŋŋgisgiella)

Vatte rievtes väráldij vattav!

Mijá plusgiro- ja báŋŋkagironummara
Plusgironummar:
90 01 22-3
Báŋŋkagironummr:
900-1223
Mávsos ålggorijkas: IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

SWISH: 90 01 223