Foto: Albin Hillert/KEK

Konferensen för europeiska kyrkors (KEK) generalförsamling i Tallinn 14-20 juni 2023

Den 14-20 juni ägde Konferensen för europeiska kyrkors (KEK) generalförsamling rum under temat “Under God's blessing – shaping the future". Generalförsamlingen samlade drygt 180 delegater från 113 medlemskyrkor samt övriga deltagare, observatörer och organisationer kopplade till KEK.

Generalförsamlingen äger rum ungefär vart femte år och är ett viktigt tillfälle för medlemskyrkorna att dela erfarenheter, lyssna, lära och sätta riktningen för vad KEK ska göra de kommande åren. Svenska kyrkans delegation bestod av Daniel Tisell, andre vice ordförande i kyrkostyrelsen; Tova Mårtensson, ordförande på Svenska Kyrkans Unga; Karin Sarja, chef för avdelningen för kyrkoliv på kyrkokansliet och Peter Lindvall, chef för enheten för pastoral utveckling med ekumenik på kyrkokansliet. Därtill ingick två rådgivare i sällskapet. Förberedelser har skett i nära samarbete med SKR och Equmeniakyrkan, som är den andra svenska KEK-medlemmen.

Fredsskapande initiativ

KEK bildades 1959 som ett fredsskapande initiativ under kalla kriget och arbetar även idag med att föra kyrkorna samman i dialog-, freds- och påverkansfrågor. Generalförsamlingen hade fokus på kriget i Ukraina, bland annat genom KEK:s fredsinitiativ ”Pathways to Peace”, som är en gemensam strategi för påverkansarbete gentemot Europas institutioner, grundad i teologi som arbetas fram av teologer från medlemskyrkorna.

Läs mer om generalförsamlingens genomförande i inläggen nedan. 

Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling avslutad

Igår avslutades Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling i Tallinn. Under intensiva dagar har medlemskyrkornas delegater diskuterat utmaningar som Europa och kyrkorna står inför, arbetat fram en strategi för kommande år och valt en ny styrelse. Karin Sarja, chef på Avdelningen för kyrkoliv, kyrkokansliet, var en av dem som valdes in i styrelsen.

”Vi har mycket gemensamt och brinner för att lösa samma problem”

Den 14-20 juni samlades samfund från hela Europa på Conference of European Churches generalförsamling i Tallinn. Noa Edwardsson, kyrkomusikerstuderande och ledamot i Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse, fanns på plats som rådgivare i Svenska kyrkans delegation. Här delar han några av sina tankar och erfarenheter från dagarna i Tallinn.

Hälsning från Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling

Just nu möts representanter från protestantiska, anglikanska, gammalkatolska och ortodoxa kyrkor till Europeiska kyrkokonferensens generalförsamling i Tallinn. Svenska kyrkans delegation är på plats och här skriver Christopher Meakin, teologisk sekreterare, en sammanfattning från inledningsdagen (15 juni).