Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

I konfirmationen bekräftar du ditt dop

Under konfirmationstiden lär du dig mer om livets stora frågor och kristen tro.

Det är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras, inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas före konfirmationsgudstjänsten. Det är i konfirmationsgudstjänsten du bekräftar ditt dop.

Dopet kan ske vid havet, vid en sjö eller i en kyrka.

Du är med och planerar dopet

Om du döps som konfirmand är du själv med och planerar dopet. Det kan ske vid havet, vid en sjö eller i en kyrka. Du är också med och planerar vilka du vill bjuda in – familj, vänner, dina konfirmationskompisar eller kanske bara några få personer.

Om du vill kan du välja en fadder i samband med dopet. Det kan vara en person du känner, och som får en särskild relation till dig vid dopet. En fadder har uppgiften att vara någon du kan tala med om ditt liv och din tro. En fadder måste också vara döpt.

När du döps blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.