Man släpper iväg en liten fågel från sin händer.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan arbetar för fred mellan Israel och Palestina

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp.

Svenska kyrkan arbetar på uppmaning av lokala kristna kyrkor och andra samarbetspartner i Palestina, Israel och i Mellanöstern. Vi anser att mänskliga rättigheter och internationell rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av konflikten. Denna hållning bygger på beslut fattade av kyrkostyrelsen och kyrkomötet (PDF, 2 sidor). 

I enlighet med dessa beslut menar Svenska kyrkan att en rättvis fred förutsätter:

  • en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser
  • att Israels ockupation av Palestina upphör
  • en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten   
  • att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Läs även vårt senaste positionspapper (januari 2017) Hållbar fred mellan Israel och Palestina - Position för Svenska kyrkans internationella arbete (PDF, 16 sidor)

Legitima sätt att hindra stöd till ockupationen

Metoder som förhindrar ekonomiskt stöd till ockupationen är legitima vägar att arbeta för fred. En sådan metod kan vara påtryckningar mot företag som har verksamhet i bosättningarna och därmed bidrar till ockupationen. En annan metod kan vara att avstå från att köpa varor som produceras i israeliska bosättningar. 

Emot bojkott - för ursprungsmärkning

Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel inom internationellt erkända gränser. Men vi är för en ursprungsmärkning av varor producerade på ockuperat område.

Ursprungsmärkning gör det möjligt för konsumenter att välja om man vill köpa produkter av det internationellt erkända Israel (1967 års gränser), och att välja bort produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område som är olagliga enligt folkrätten.

I november 2015 fattade EU-kommissionen beslut om att anta särskilda riktlinjer för ursprungsmärkning av varor och produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område. Svenska kyrkan anser att ursprungsmärkning är ett viktigt verktyg för konsumentupplysning. 

Bosättningarna ett hinder för fred     

Svenska kyrkan anser i enlighet med Sveriges regering, EU och FN att bosättningarna inte en legitim del av Israel, och att de utgör ett av de största hindren för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.

Läs mer om de ekonomiska konsekvenser bosättningarna har för det palestinska samhället i rapporten Trading away peace (PDF, 19 sidor). 

Nyheter från Svenska kyrkan om Israel och Palestina