Man släpper iväg en liten fågel från sin händer.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan arbetar för fred mellan Israel och Palestina

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp.

Förtydligande kring beslut i kyrkomötet

Under kyrkomötet i november 2021 antogs ett yrkande i samband med motionen ”Folkrätten i Israel och Palestina”. Det har förekommit felaktigheter i rapporteringen om beslutet. Läs mer:

Svenska kyrkan arbetar på uppmaning av lokala kristna kyrkor och andra samarbetspartner i Palestina, Israel och i Mellanöstern. Vi anser att mänskliga rättigheter och internationell rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av konflikten. Denna hållning bygger på beslut fattade av kyrkostyrelsen och kyrkomötet (PDF, 2 sidor). 

I enlighet med dessa beslut menar Svenska kyrkan att en rättvis fred förutsätter:

  • en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser
  • att Israels ockupation av Palestina upphör
  • en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten   
  • att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Läs även vårt senaste positionspapper (juni 2022) Hållbar fred mellan Israel och Palestina - Position för Svenska kyrkans internationella arbete (pdf, 16 sidor)

Legitima sätt att hindra stöd till ockupationen

Metoder som förhindrar ekonomiskt stöd till ockupationen är legitima vägar att arbeta för fred. En sådan metod kan vara påtryckningar mot företag som har verksamhet i bosättningarna och därmed bidrar till ockupationen. En annan metod kan vara att avstå från att köpa varor som produceras i israeliska bosättningar. 

Emot bojkott - för ursprungsmärkning

Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel inom internationellt erkända gränser. Men vi är för en ursprungsmärkning av varor producerade på ockuperat område.

Ursprungsmärkning gör det möjligt för konsumenter att välja om man vill köpa produkter av det internationellt erkända Israel (1967 års gränser), och att välja bort produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område som är olagliga enligt folkrätten.

I november 2015 fattade EU-kommissionen beslut om att anta särskilda riktlinjer för ursprungsmärkning av varor och produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område. Svenska kyrkan anser att ursprungsmärkning är ett viktigt verktyg för konsumentupplysning. 

Bosättningarna ett hinder för fred     

Svenska kyrkan anser i enlighet med Sveriges regering, EU och FN att bosättningarna inte en legitim del av Israel, och att de utgör ett av de största hindren för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.

Läs om de ekonomiska konsekvenser bosättningarna har för det palestinska samhället i rapporten Trading away peace (actalliance.eu). 

Positionspapper - Hållbar fred mellan Israel och Palestina

Positionspappret (juni 2022) uttrycker Svenska kyrkans ställnings­taganden och åtaganden i relation till olika tematiska områden i Israel och Palestina. De vägleder samverkan med samarbetsorganisationer och lägger grunden för policydialog och opinionsbildning i relation till beslutsfattare i Sverige, EU och globalt.

Kairos Palestina – ett rop från våra kristna systrar och bröder

Kairosdokumentet har skrivits av kristna palestinier och berättar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror på och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel.

Mellanösterns kristna - en introduktion för Svenska kyrkans församlingar och anställda

Skriften Kristna i Mellanöstern är ett pedagogiskt kunskapsmaterial som hjälper församlingar och andra att bättre förstå tro och traditioner hos personer som kommer från Mellanöstern. Rapporten berättar också om Svenska kyrkans stöd och samarbeten i regionen.

Guds vägar

Guds vägar är ett samtalsdokument som vill ta avstånd från tankemodeller inom kristen tradition som utnyttjats till att legitimera övergrepp mot det judiska folket.

Biskopar uttalar sig mot antisemitism

”Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skrev Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande på förintelsens minnesdag.

Svenska teologiska institutet

Svenska teologiska institutet, STI, är svenska kyrkans teologiska studieinstitut i Jerusalem, med inriktning på religionsteologi, dialog och religionsmöte - särskilt mötet mellan kristendom och judendom. Institutet har också ekumeniska kontakter med kristna ur olika kyrkotraditioner.

Nyheter från Svenska kyrkan om Israel och Palestina

Medicinsk personal måste ges tillträde till Gaza

Publicerad:

ACT-alliansens lokala forum i Palestina uppmanar den israeliska regeringen att säkerställa humanitärt tillträde för medicinsk personal till Gaza. Act Svenska kyrkans partner, Augusta Victoria-sjukhuset, har sedan förra veckan varit redo att skicka sjukvårdspersonal men har nekats tillstånd för inresa av de israeliska myndigheterna.

Stöd till livsviktig sjukvård i Gaza

Publicerad:

Act Svenska kyrkan bidrar med 900 000 kronor till Augusta Viktoria-sjukhuset i Jerusalem för att vårdinsatser och medicinska förnödenheter ska nå de allra värst drabbade i Gaza. Totalt planerar Act Svenska kyrkan att bidra med 2,9 miljoner kronor till insatser i spåren av striderna.

Civila måste skyddas i Israel och Palestina

Publicerad:

I ett uttalande från sju svenska organisationer uppmanas Sverige, EU och FN att verka för att både Israel och Hamas upphör med raketattacker, flyganfall och oproportionerligt våld, samt agerar för att våldet upphör. Båda sidor måste ta sitt ansvar för att skydda civilbefolkningen.

Våldsspiralen måste få ett slut

Publicerad:

Den senaste tiden har vi med bestörtning följt de våldsamma scener som utspelat sig i Jerusalem och i övriga Israel och Palestina. Nu måste våldsspiralen få ett slut för att inte fler människoliv ska försakas.

Påskhälsning från den Lutherska kyrkan i det Heliga landet

Publicerad:

Biskop Ibrahim Azar skickar en påskhälsning till oss alla i dessa speciella tider.