En mur med taggtråd. En fågel flyger över mörkblå himmel i bakgrunden.

Israel och Palestina

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan parterna, ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp.

Svenska kyrkans biskopar ber för fred

Den 24 januari bad biskopsmötet vid sitt möte i Härnösand en bön för fred.

Fredsbön från biskopsmötet

Gud, vi ber att du förbarmar dig över din mänsklighet,
vi ber om rättvis fred där skapelsens och människors värde och värdighet värnas.

Vi ber om eldupphör i kriget i Gaza.

Vi ber för dem som drabbas av terrorns och krigets fasor,
för dem som sörjer sina döda,
för dem som lever i oro för dem som saknas.

Vi ber att gisslan friges.

Vi ber att hjälp når fram till dem som drabbas av hunger och sjukdomar i krigets spår,
för skadade, dem som förlorat sina hem och för dem som tvingats på flykt.

Gud vi ber att folkrätten respekteras i konflikter överallt,
att du hjälper världens ledare att välja fredens och samförståndets väg.

Vi ber för dem som tålmodigt arbetar för fred,
för dem som bär visionen om ett nytt samhälle där människor kan leva tillsammans i fred och frihet.

Ge oss, O Gud den fred vi inte själva kan skapa.

Amen.

En bön för fred

Gud, vi kommer till dig i bön för alla som drabbas av konflikten i Israel och Gaza.

Vi ber för dem som sörjer sina döda, 
och som lever i oro för dem som saknas.

Gud, vi ber för den humanitära situationen,  
för alla skadade, alla som förlorat sina hem.

Gud, när både nuet och framtiden verkar vara slagna i spillror,
ber vi om glimtar om hopp mitt i det omöjliga.

Hjälp världens ledare att välja fredens väg, samförståndets väg, 
en väg till hopp och framtid för oss idag 
och för det uppväxande släktet i alla länder.

Amen.

Martin Modéus,
ärkebiskop i Svenska kyrkan

Fredsgudstjänst

Den 23 november inbjöd ärkebiskop Martin Modéus till en fredsgudstjänst i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans biskopar.

Svenska kyrkans biskopar: ”Vi vädjar om fred”

Svenska kyrkans biskopar uttalar sig med anledning av kriget i Gaza och Israel.

Nyheter från Svenska kyrkan om Israel och Palestina

Bombningar och utebliven cancervård

Publicerad:

Lokaler som bombas, cancerpatienter som blir utan vård. Undernärda barn som inte kan nås av nödhjälpen. Familjer och släktingar som dör i bombanfall. Act Svenska kyrkans partner på plats vittnar om en akut humanitär situation i främst Gaza och svåra förutsättningar för anställda.

Akut massvält hotar människorna i Gaza

Publicerad:

Barn dör av svält i norra Gaza och Act Svenska kyrkans partner på plats vittnar nu om att massvält hotar samtidigt som det är svårt att nå fram med nödhjälp till de allra mest utsatta. Vårt stöd behövs, nu finns en ny kollektvädjan med anledning av hungersituationen i Gaza.

Styrelsen för Sveriges kristna råd vädjar om slut på stridigheterna

Publicerad:

I den akuta situation som råder i Gaza, och med gisslantagna israeler och hot om ökat våld i regionen, vädjar företrädare för kyrkor i Sveriges kristna råds styrelse, om ett omedelbart slut på stridigheterna.

Svenska kyrkan arbetar på uppmaning av lokala kristna kyrkor och andra samarbetspartner i Palestina, Israel och i Mellanöstern. Vi anser att mänskliga rättigheter och internationell rätt måste utgöra grunden för en fredlig och rättvis lösning av konflikten. Denna hållning bygger på beslut fattade av kyrkostyrelsen och kyrkomötet (PDF, 2 sidor). 

I enlighet med dessa beslut menar Svenska kyrkan att en rättvis fred förutsätter:

  • en tvåstatslösning, Israel och Palestina, som baseras på 1967 års gränser
  • att Israels ockupation av Palestina upphör
  • en återgång till samtal och förhandlingar med utgångspunkt i folkrätten   
  • att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna. 

Läs även vårt senaste positionspapper (juni 2022) Hållbar fred mellan Israel och Palestina - Position för Svenska kyrkans internationella arbete (pdf, 16 sidor)

Legitima sätt att hindra stöd till ockupationen

Metoder som förhindrar ekonomiskt stöd till ockupationen är legitima vägar att arbeta för fred. En sådan metod kan vara påtryckningar mot företag som har verksamhet i bosättningarna och därmed bidrar till ockupationen. En annan metod kan vara att avstå från att köpa varor som produceras i israeliska bosättningar. 

Emot bojkott - för ursprungsmärkning

Svenska kyrkan är emot en bojkott av Israel inom internationellt erkända gränser. Men vi är för en ursprungsmärkning av varor producerade på ockuperat område.

Ursprungsmärkning gör det möjligt för konsumenter att välja om man vill köpa produkter av det internationellt erkända Israel (1967 års gränser), och att välja bort produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område som är olagliga enligt folkrätten.

I november 2015 fattade EU-kommissionen beslut om att anta särskilda riktlinjer för ursprungsmärkning av varor och produkter från bosättningar på ockuperat palestinskt område. Svenska kyrkan anser att ursprungsmärkning är ett viktigt verktyg för konsumentupplysning. 

Bosättningarna ett hinder för fred     

Svenska kyrkan anser i enlighet med Sveriges regering, EU och FN att bosättningarna inte en legitim del av Israel, och att de utgör ett av de största hindren för en hållbar fred mellan Israel och Palestina.

Läs om de ekonomiska konsekvenser bosättningarna har för det palestinska samhället i rapporten Trading away peace (actalliance.eu). 

Positionspapper - Hållbar fred mellan Israel och Palestina

Positionspappret (juni 2022) uttrycker Svenska kyrkans ställnings­taganden och åtaganden i relation till olika tematiska områden i Israel och Palestina. De vägleder samverkan med samarbetsorganisationer och lägger grunden för policydialog och opinionsbildning i relation till beslutsfattare i Sverige, EU och globalt.

Guds vägar

Guds vägar är ett samtalsdokument som vill ta avstånd från tankemodeller inom kristen tradition som utnyttjats till att legitimera övergrepp mot det judiska folket.

Kairos Palestina – ett rop från våra kristna systrar och bröder

Kairosdokumentet har skrivits av kristna palestinier och berättar om deras utsatthet under ockupation. Sedan det publicerades i december 2009 har det spridits över hela världen och på sina håll blivit en rörelse som tror på och kämpar för fred och rättvisa i Palestina och Israel.

Biskopar uttalar sig mot antisemitism

”Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skrev Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande på förintelsens minnesdag.

Svenska teologiska institutet

Svenska teologiska institutet, STI, är svenska kyrkans teologiska studieinstitut i Jerusalem, med inriktning på religionsteologi, dialog och religionsmöte - särskilt mötet mellan kristendom och judendom. Institutet har också ekumeniska kontakter med kristna ur olika kyrkotraditioner.