Uttalande från Svenska kyrkans biskopar på Förintelsens minnesdag

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 27 januari 2015 var det 70 år sedan förintelselägret Auschwitz befriades.”Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska”, skrev Svenska kyrkans biskopar i ett uttalande på förintelsens minnesdag.

Uttalandet i sin helhet:

Idag för 70 år sedan, den 27 januari 1945, befriades förintelselägret Auschwitz. Den internationella minnesdagen för förintelsens offer markerar slutet på en av vår tids värsta fasor. Dessa grymheter får aldrig falla i glömska.

Antisemitismen började inte med det nazistiska maktövertagandet 1933 utan har mycket gamla rötter. Som biskopar i Svenska kyrkan är vi medvetna om att det också i vår kristna tradition finns smärtsamma exempel på hur Jesu lärjungar i olika tider övergett och rentav vänt sig mot Jesu eget folk.

Antisemitismen upphörde heller inte vid krigsslutet 1945. Terrordåden i Paris, som också riktade sig mot judiska mål, är ett förskräckande exempel på hur hatet sprids över Europa. I Sverige har judar trakasserats och synagogor vandaliserats. Vi tar kraftigt avstånd från allt sådant. Som det står i Svenska kyrkans dokument Guds vägar (2001):

I vår kyrka vill vi arbeta för att få bort allt som kan tolkas som
antisemitism eller förakt för det judiska folket och försvara dess
rätt till sin historia, sin tro och sina seder.

Till förintelsens offer hör också romer, polacker, homosexuella och funktionshindrade. Den 27 januari är därför också människovärdets dag. Detta är en dag som påminner oss om att vi behöver belysa och bekämpa alla ideologier som leder till att människors värde ifrågasätts och deras värdighet kränks. Varje hatbrott är en attack mot mänskligheten.

Judisk tradition talar om tikkun olam, att mänskligheten har ett gemensamt ansvar att hela, laga och förbättra världen. På liknande sätt beskrivs människans uppdrag inom andra religioner, också i kristen tro. Tillsammans med människor av olika tro vill vi sprida de goda berättelserna, odla hopp och därmed bidra till att laga vår värld.

Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström! Amos 5:24

Ärkebiskop Antje Jackelén
Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift
Biskop Eva Nordung Byström, Härnösands stift
Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstads stift
Biskop Martin Modéus, Linköpings stift
Biskop Hans Stiglund, Luleå stift
Biskop Johan Tyrberg, Lunds stift
Biskop Åke Bonnier, Skara stift
Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
Biskop Hans-Erik Nordin, Strängnäs stift
Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift
Biskop Sven-Bernhard Fast, Visby stift
Biskop Thomas Söderberg, Västerås stift
Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö stift