Foto: Illustration av Sonaksha Iyengar (www.sonaksha.com)
Jämställdhet och hälsa

Jämställdhet inom familjen – en förutsättning för all jämställdhet

Lagar och regler som rör familjen påverkar kvinnors och flickors rättigheter på ett avgörande sätt, inte minst möjligheten till ekonomisk egenmakt. I många länder ligger makten över familjerätten hos religiösa aktörer. Act Svenska kyrkan arbetar för att reformera diskriminerande familjelagstiftning genom globalt påverkansarbete.

Act Svenska kyrkan har sedan 2018 arbetat för att reformera diskriminerande familjelagstiftning. Skälet till detta är att de regler och lagar som rör familjen – familjerätten – har ett stort inflytande på kvinnors och flickors rättigheter. Familjerätten reglerar:

 • Äktenskap
  • Lägsta ålder att ingå äktenskap
  • Eventuell rätt att välja om man vill gifta sig
  • Eventuell rätt att välja vem man gifter sig med
 • Skilsmässa
 • Vårdnad av barn
 • Våld i nära relationer
 • Arvsrätt  

Familjerätten är också nära sammankopplad med kvinnors ekonomiska egenmakt. I mer än vart femte land i världen är döttrar och söner inte lika inför lagen när det gäller arvsrätt. Familjerätten styr även kvinnors och flickors juridiska status – det vill säga om kvinnor och flickor ses som jämbördiga individer med samma rättigheter som män och pojkar. Det kan handla om rätten att:

 • Röra sig fritt
 • Öppna ett bankkonto
 • Äga mark  
 • Skriva kontrakt utan makens godkännande 

Familjerätten är avgörande för kvinnors och flickors liv

När vi arbetar för genusrättvisa med samarbetsorganisationer i olika länder behöver vi ta hänsyn till att de familjerättsliga system som påverkar kvinnors och flickors sociala och rättsliga ställning ser olika ut. Lagstiftningen kan exempelvis vara traditionell eller kopplas till en individs religiösa tillhörighet. Dessa lagar ger oftast kvinnor och män olika rättigheter. Reformering av diskriminerande familjelagstiftning är därför en central del av jämställdhetsarbetet och kanske den viktigaste förutsättningen för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Jämställd familjerätt är en mänsklig rättighet

FN:s kvinnokonvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor (CEDAW) är en av FN:s nio kärnkonventioner för mänskliga rättigheter. I kvinnokonventionen nämns jämställd familjerätt i artikel 16 som en mänsklig rättighet.  

Kvinnokonventionen är den mest undertecknade konventionen efter Barnkonventionen men är samtidigt den konvention som flest länder har reserverat sig emot. Den har hela 440 reservationer, varav 60 procent är baserade på religion. Den artikel som har flest reservationer emot sig – inte bara i Kvinnokonventionen, utan av alla artiklar i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter – är artikel 16 som fastställer att kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå äktenskap av egen fri vilja samt åtnjuta lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet, vid eventuell skilsmässa och som föräldrar. 

Internationellt påverkansarbete

Inom ramen för Act Svenska kyrkans arbete med genusrättvisa bedriver vi påverkansarbete mot svenska beslutsfattare, civilsamhället samt mot internationella aktörer som FN.

Globala kampanjen för jämställd familjerätt

År 2020 var Act Svenska kyrkan med och startade en global kampanj för jämställd familjerätt. Målet för kampanjen är att kvinnor och män ska vara lika inför lagen i alla frågor som rör familjen, oavsett religion och kultur.  
Kampanjen genomförs tillsammans med:

Se en videoinspelning från lanseringen av kampanjen (Youtube, 1 timme 23 min, engelska). Läs mer om den globala kampanjen på den officiella hemsidan.

Kvinnokommissionen

Kvinnokommissionen, the Commission on the Status of Women (CSW), arrangeras av FN årligen i New York och är det enskilt största internationella toppmötet som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Under två veckors tid samlas representanter från regeringar, internationella organisationer och civilsamhället för att diskutera kvinnors och flickors rättigheter globalt och vilka åtgärder som krävs för att vi ska uppnå jämställdhet.  

Kvinnokommissionen är ett viktigt forum för Act Svenska kyrkan. Det ger oss möjlighet att påverka beslutsfattare och andra aktörer från olika delar av världen samt etablera breda partnerskap och strategiska allianser med likasinnade. 

Nyheter om familjerätt och familjelagstiftning

Act Svenska kyrkan till internationellt möte för jämställdhet

Publicerad:

Act Svenska kyrkan deltar på konferensen Women Deliver i Rwanda för att främja jämställdhet och stärka kvinnors och flickors rättigheter.

Act Svenska kyrkan arbetar aktivt för en jämställd familjerätt globalt

Publicerad:

Idag den 15 maj är det den internationella familjedagen. Act Svenska kyrkan och den Globala Kampanjen för Jämställd Familjerätt uppmärksammar frågan om att reformera diskriminerande familjelagstiftning som avgörande för att uppnå jämställdhet.

Act Svenska kyrkan till FN-möte för att stärka kvinnors och flickors rättigheter

Publicerad:

Den 6-17 mars deltar Antje Jackelén, Erik Lysén och Anna Enarsson tillsammans med ACT-alliansen på det internationella FN-toppmötet för kvinnors och flickors rättigheter, Kvinnokommissionen (CSW) i New York. Joanna Lilja, som ingår i den svenska delegationen, ser fram emot att bidra till diskussionerna om hur teknologi och innovation kan bidra till jämställdhet.

Familjerätt, 150 kr

Utbildning för kvinnor om familjerätt, gör att de lättare kan skydda sig och sina barn från exempelvis tvångsäktenskap. En workshop som stärker både kunskaper om äktenskap och arvsrätt och därmed framtiden.

Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag