I förgrunden syns en bok ligger på ett bord i ett rum fyllt av människor som sitter i en skolsal.
Foto: Ulrika Lagerlöf
Tro och lärande

Utbildning och stöd till unga kristna i Pakistan

I Pakistan är cirka en och en halv procent av befolkningen kristna, och många av dem tillhör landets fattigaste. Förföljelse av kristna och attentat mot kyrkor gör människor rädda och skapar stora klyftor i samhället.

Act Svenska kyrkan stöttar det kristna studiecentret (CSC) i Pakistan, som utbildar människor i teologi, mänskliga rättigheter, fred och rättvisa. Den teologiska utbildningen ger större förståelse för tro och traditioner inom kristendomen i förhållande till majoritetsreligionen islam, vilket är en god grund för religionsdialog. Stödet till studenterna gör att de kan få bättre självförtroende och bli stärkta i sitt liv som kristna.

Arbetet bidrar till:

  • Kvällskurs i grundläggande teologisk utbildning. Kursen ges en gång i veckan under tre års tid och har plats för 45 studenter åt gången.
  • Subvention av kvinnliga studenters kursavgift, eftersom färre av dem har möjlighet att få sina studier bekostade av familjen.
  • Kurser om muslimsk tro och hur kristna och muslimer kan samverka för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter i Pakistan.
  • Möjlighet för studenter att möta och förstå studenter från andra kyrkor.
  • Stöd till studenter så att de kan få bättre självförtroende och bli stärkta i sitt liv som kristna.
En bibel ligger uppslagen på en bänk i ett klassrum.

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.