På bilden syns en väg av packad jord som går emellan hus av enkel konstruktion. Längre bort syns några människor.
Foto: Thomas Ekelund /Ikon
Fred och demokrati

Kamp för hållbar fred i Colombia

Colombia har plågats av konflikter och våld i mer än ett halvt sekel. Urfolk, kvinnor och småbönder är värst drabbade. Du kan stötta arbetet för en hållbar fred!

I Colombia arbetar Act Svenska kyrkan för en rättvis och hållbar fred. Vi ger stöd till de som drabbats av våldet men bekämpar också grundorsakerna till den väpnade konflikt som har pågått i mer än ett halvt sekel – en konflikt som har skördat minst 250 000 människoliv och drivit mer än 7 miljoner människor på flykt.

Act Svenska kyrkan är övertygad om att fred måste byggas underifrån. Urfolk, afrocolombianer, kvinnor och småbönder är grupper som har utstått fruktansvärda  övergrepp och som diskrimineras och utesluts när viktiga beslut fattas. Vi arbetar för att deras röster ska höras och att deras mänskliga rättigheter ska respekteras. 

Act Svenska kyrkans partner har också varit aktiva i fredsavtalets genomförande i Colombia. De har oförtröttligt fördömt och synliggjort brister för myndigheter och det internationella samfundet och krävt att regeringen agerar för att skydda civila.

Fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och FARC­-gerillan utgör en historisk möjlighet att sätta stopp för konflikterna och lidandet. För att ta tillvara denna chans att bryta spiralen av våld och bygga en hållbar fred behöver Colombia omvärldens aktiva stöd, nu mer än någonsin.

Arbetet bidrar till:

  • Stöd till och organisationsutveckling för småbönder, colombianska urfolk och afrocolombianer. De ska få rätt att stanna kvar på sin mark och utöva sitt självbestämmande.
  • Utbildning i metoder som ska leda till att utsatta bättre kan kräva sina mänskliga rättigheter. Bönderna har t.ex. dokumenterat de miljökonsekvenser som oljeutvinningen i landet har inneburit. De har nu inlett en dialog med staten för att få stopp på miljöförstöringen.  
  • Stöd till kvinnor så att de kan öka sitt deltagande inom organisationer, samt arbete med män så att de stödjer kvinnors deltagande.
  • Krisberedskap för drabbade grupper.
Gruppbild pristagare.

Människorättsförsvarare prisas i Colombia

För nionde året i rad prisas människorättskämpar i Colombia. Med livet som insats står de upp för mänskliga rättigheter. Att uppmärksamma deras arbete är viktigt för freden i landet – inte minst med tanke på att hot och våld mot människorättsförsvarare i Colombia ökat under pandemin. Priset delas ut av Diakonia och Act Svenska kyrkan.

Två personer trycker sina pekfingertoppar mot varandra

Fred och demokrati

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.