Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.
Foto: Simon Chambers ACT Alliance
Församlingsengagemang

Klimatambassadör

Svenska kyrkans klimatambassadörer består av en grupp på 30 personer som på olika sätt är nyckelpersoner för Svenska kyrkans klimatarbete.

Hösten 2023 leder Act Svenska kyrkan och Uppsala stift ett projekt som samlar 30 av Svenska kyrkans klimatambassadörer. Projektet är en plattform för klimatengagerade som ska ta fram en strategi för hur Svenska kyrkan kan accelerera den interna klimatomställning och stärka Act Svenska kyrkans arbete för internationell klimaträttvisa. Projektet finansieras av Svenska kyrkans färdplan för klimatet. 

Klimatambassadörerna kommer under hösten 2023 mötas för att tillsammans tänka kring hur Svenska kyrkan kan vara en modigare röst i klimatdebatten, skynda på omställningen på församlingsnivå och agera för global klimaträttvisa. Träffarna är även tillfällen att bygga nätverk, inspireras av varandra samt planera inför olika engagemangsmöjligheter som Skapelsetid och klimattoppmötet COP28.

Ett vattendrag mellan höga fjäll. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.
Projektet finansieras av Svenska kyrkans färdplan för klimatet Foto: Jack Anstey

Varför vi mobiliserar klimatambassadörer

  • Den globala klimatkrisen blir allvarligare för varje år som går och alla krafter behövs för att vända den utvecklingen.
  • Svenska kyrkan har ett stort ansvar att gå före i omställningen, den processen har påbörjats genom Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Detta projekt blir en del i den omställningen.
  • Genom den världsvida kyrkan har Act Svenska kyrkan ovärderliga kontakter med systerkyrkor och partnerorganisationer och kan arbeta för internationell klimaträttvisa.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans klimatambassadörer?

Skriv till: uppsalastift.miljo.klimat@svenskakyrkan.se

Projektledare för Svenska kyrkans klimatambassadörer är Hanna Soldal, opinionsbildningsansvarig på Act Svenska kyrkan och Claes Hedström, miljö- och klimatsamordnare på Uppsala stift.