Två kvinnor skördar potatis.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Så hanteras din gåva

Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige. Det garanterar att dina pengar används på rätt sätt.

God kontroll på gåvorna

Att Act Svenska kyrkan bygger relationer på lång sikt med våra lokala partner är en stor fördel när det gäller kontrollen av insamlade medel. Vi har ett nära samarbete utan mellanhänder och med fasta kontroller hela vägen. Kontrollerna görs i samarbete med den lokala partnern. Risker för korruption ska tas på allvar, men genom våra nära samarbeten och certifierade rutiner minskar risken för att pengar hamnar i fel händer.

Så här fördelas pengarna - hur mycket går till ändamålet?

Av 100 kronor används:

  • 83 kronor till ändamålet
  • 8 kronor till material och aktiviteter för att få fler gåvor
  • 9 kronor för administration och kontroller
Diagram som visades hur pengarna fördelades 2021
Så här fördelas pengarna

Kontroll av vårt insamlingsarbete

Act Svenska kyrkan:

  • har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll 90-kontot är en tydlig garanti för att man som givare bidrar till en seriös och ansvarsfull organisation.
  • är medlem i Giva Sverige som arbetar med kvalitetssäkring och kompetensutveckling och arbetar för transparent, etisk och professionell insamling.
  • rapporterar varje år en effektrapport till Giva Sverige. Rapporten granskas av en extern revisor som intygar att vi uppfyller kraven.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Händer som håller i pengar.

Så arbetar vi för att motverka korruption

Styrkan i Act Svenska kyrkans arbete är nära och långa relationer, utan mellanhänder, med de partner som hanterar biståndet. På så sätt minskar vi risken för korruption och förskingring.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2022

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2022 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

 

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2022 Foto: Sean Furlonger