Tre kvinnor håller i varsin get.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Stöd ett fokusområde

Tillsammans arbetar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan används där den behövs bäst just nu. Du kan också välja att rikta din gåva till ett specifikt fokusområde, det som ligger dig närmast om hjärtat. Varje fokusområde rymmer en rad olika projekt.

Försörjning och klimaträttvisa

Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjningsmöjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i klimatnödläge. Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbetspartner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning.

Läs mer om fokusområdet Försörjning och klimaträttvisa.

Gåvan går bland annat till

Utbildningar i hållbart jordbruk, tåliga grödor, yrkesutbildningar samt stödjande boenden för barn som annars skulle leva på gatan.

Ge en gåva

Jämställdhet och hälsa

Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet, ska kunna leva ett liv i värdighet. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare och samarbetspartner över hela världen som står upp för jämställdhet och allas rätt till hälsa och trygghet.

Läs mer om fokusområdet Jämställdhet och hälsa.

Gåvan går bland annat till

Att utbilda människor om inom rättigheter kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa, stöd till självhjälpsgrupper och påverkansarbete mot könsrelaterat våld.

Ge en gåva

Fred och demokrati

Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor har möjlighet att delta i demokratiska processer och att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemenskap och uppnå hållbar fred.

Läs mer om fokusområdet Fred och demokrati.

Gåvan går bland annat till

Att stärka kvinnors deltagande i civilsamhället, utbildningar om barns rättigheter samt till sjukvård i konfliktområden.

Ge en gåva

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor. 

Läs mer om fokusområdet Tro och lärande.

Ge en gåva

Samarbetskyrkors utbildningar för kyrkoledare och församlingsmedlemmar samt interreligiösa seminarier och workshoppar.

Ge en gåva

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen. Våra humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet.

Läs mer om fokusområdet Katastrofinsatser.

Gåvan går bland annat till

Att säkra tillgången till mat och vatten, psykosocialt stöd samt skydd för de mest utsatta.

Ge en gåva
Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Fem glada kvinnor.

Givarservice svarar på frågor

Har du frågor eller synpunkter på Act Svenska kyrkan? I alla frågor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice så hjälper vi dig.

Två kvinnor skördar potatis.

Så hanteras din gåva

Act Svenska kyrkan kontrolleras av Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige. Det garanterar att dina pengar används på rätt sätt.

Skattereduktion på dina gåvor

Du som privatperson kan få tillbaka upp till 3000 kronor på gåvor till Act Svenska kyrkan. Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller.