Kvinna sitter på en pall och mjölkar en ko.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Jämställdhet och jordbruk i Tanzania

För att minska fattigdomen på landsbygden i Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stödja småskaliga böner och att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser.

Ungefär 80 procent av Tanzanias befolkning försörjer sig på småskaligt jordbruk. De står inför svåra utmaningar när effekterna av klimatförändringarna blir allt större. Act Svenska kyrkan arbetar därför med att ge småskaliga böner utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Familjer som lever i utsatthet kan tillfälligt få låna en ko eller get för att öka familjens inkomster.

Projektet i Tanzania har funnits i många år och lärdomarna från arbetet med att låna ut bodskapsdjur och ge kvinnor kunskap i djuruppfödning har tydligt visat att jämställdhet är förutsättningen för att fler familjer ska kunna ta sig ur fattigdom. Därför har projektet utvecklat sin verksamhet och driver i dag en landsomfattande kampanj för flickors och kvinnors rättigheter.

Eftersom kvinnor ofta är ansvariga för att hämta ved och producera mat drabbas de extra hårt av klimatförändringarna. Genom utbildningar och samarbete i spargrupper får människor verktyg för att både bevara miljön och generera inkomster. Det bidrar till att kvinnor kan öka sin ekonomiska självständighet.

I Kahama, i nordvästra Tanzania, har man under de senaste åren utvecklat ett center för artificiell insemination av kor som underlättar för bönderna vid avling. Projektet har även introducerat energisnåla spisar för att minska vedförbrukningen och underlätta matlagning.

Arbetet bidrar till:

  • Stöd till familjer som lever i utsatthet. 
  • Gemensam utbildning i exempelvis djurhållning, produktion av mejeriprodukter och klimatsmarta grödor.
  • Utbildning i hur man med enkla medel kan odla för att få mer näringsrik mat och bättre skördar. Det handlar bland annat om att använda gödsel och kompost.
  • Landsomfattande kampanj för att förhindra barnäktenskap, tonårsgraviditeter, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
  • Utbildning kring flickors och kvinnors rättigheter genom bymöten, workshops på skolor och utbildning för religiösa ledare och andra nyckelpersoner i samhället.
Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna bär sitt barn på ryggen.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.