Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Det här gör vi

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Världskarta som markerar de länder där Act Svenska kyrkan hade insatser under 2020.
Under 2020 genomförde Act Svenska kyrkan 30 katastrofinsatser i 17 länder samt långsiktigt utvecklingsarbete i 26 länder. Gult = katastrofinsatser. Blått = långsiktigt utvecklingsarbete.