Två kvinnor som pratar med varandra.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Det här gör vi

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Tre kvinnor som vandrar på en väg. Alla tre ser glada ut.

Möt människorna

Act Svenska kyrkans arbete sker alltid med människan i fokus. I Act Svenska kyrkans bloggar möter ni människorna som fått ta del av utvecklingsarbetet, utbildningarna, förändringarna och gåvorna som gjort skillnad.

Tre kvinnor och ett litet barn.

Exempel på projekt som får stöd

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med partner inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som får stöd. Sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder.

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Karta som visar Act Svenska kyrkans insatser under 2023
Karta över Act Svenska kyrkans katastrofinsatser (gulmarkerade länder) och långsiktiga utvecklingsarbete (blåmarkerade länder). Under 2023 genomförde Act Svenska kyrkan katastrofinsatser i 21 länder och långsiktigt utvecklingsarbete i 25 länder.

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2022

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2022 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

 

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2022 Foto: Sean Furlonger

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag