Två kvinnor sjunger och dansar utomhus med fyra barn. En klarblå fin himmel.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Det här gör vi

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, så kallade changemakers, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Därför arbetar vi exempelvis som här med stöd till utsatta barn i Filippinernas slumområden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Två kvinnor sjunger och dansar utomhus med fyra barn. En klarblå fin himmel.

Arbetet gör skillnad

Genom långsiktigt utvecklingsarbete kämpar vi för att människor inte enbart ska överleva, utan kunna leva värdiga liv. Läs om mentormamma programmet i södra Afrika och andra Act Svenska kyrkan projekt som gjorde skillnad under 2021.

Barn sitter och skriver bokstäver

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Världesarta som visar genomförda insatser under 2021.
Under 2021 genomförde Act Svenska kyrkan långsiktigt utvecklingsarbete i 24 länder och katastrofarbete i lika många. Gult = katastrofinsatser. Blått = långsiktigt utvecklingsarbete.

Ta ställning för en rättvis värld

Stöd utsatta människor varje dag.

Bli månadsgivare nu