Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Det här gör vi

Alla människor hör ihop. Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds,eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Karta över genomförda insatser under 2019
Under 2019 genomförde Act Svenskakyrkan 29 katastrofinsatser i 19 länder samt långsiktigt utvecklingsarbete i 25 länder. Tillsammans gör vi skillnad! Gult = katastrofinsatser. Blått = långsiktigt utvecklingsarbete.