Foto: Magnus Aronson/Ikon

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats före, under och efter en katastrof. Just nu pågår insatser i bland annat Ukraina, Afghanistan, Mellanöstern och Tanzania.

Kriget i Ukraina

Miljontals människor har tvingats lämna sina hem på flykt undan kriget, och än fler har påverkats av dess konsekvenser. Situationen för Ukrainas befolkning är fortsatt mycket svår och behoven enorma. Du kan vara med och göra skillnad!

Kriget i Gaza

Flyktingläger som träffas av bomber, brist på sjukvård, mat och rent vatten. Situationen i Gaza är katastrofal för människor på flykt. Barn som inte redan dödats av bomber, riskerar nu att dö av svält. Behoven av grundläggande förnödenheter är akut. Din gåva behövs!

Förödelse efter en orkan på Haiti.

Aktuella katastrofer

Act Svenska kyrkan arbetar just nu med katastrofinsatser i 21 länder. Genom lokala partner, i många fler länder, kan vi snabbt mobilisera stöd när en katastrofsituation uppstår på ny plats i världen.

Nyheter om Act Svenska kyrkans katastrofinsatser

I dag är det Internationella flyktingdagen

Publicerad:

Den 20 juni uppmärksammar Act Svenska kyrkan den Internationella flyktingdagen, en dag då vi tillsammans kan göra skillnad för människor som tvingats på flykt.

Pressat för civila i södra Libanon

Publicerad:

Act Svenska kyrkan bidrar med 2,5 miljoner kronor till insatser i södra Libanon, där civila drabbas hårt av kriget mellan Hamas och Israel. Flera hundra människor har dödats och mångdubbelt fler skadats i eldväxling och bombningar. Närmare 100 000 människor har dessutom fördrivits.

Allt annat än en omedelbar vapenvila är ett nederlag för mänskligheten - Uttalande av Erik Lysén gällande situationen i Gaza

Publicerad:

Världens regeringar, inklusive den svenska, har hört nödropen och har vädjat om att den internationella humanitära rätten ska respekteras. Ändå har i praktiken ingenting hänt som kunnat stoppa kriget och dödandet av civila, där merparten är kvinnor och barn.

Våra humanitära insatser pågår på flera platser i världen och anpassas efter de behov som uppstår. Din gåva används där den behövs mest. 

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 150 kr räcker till näringsersättning för 24 barn.
  • 230 kr räcker till stödundervisning för 20 barn i en månad.
  • 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 

Arbete genom lokala partner

De humanitära behoven i världen är enorma och har växt under coronapandemin och till följd av kriget i Ukraina. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera resurser dit de bäst behövs. För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att hantera framtida kriser involveras de människor som själva drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor kan människor resa sig starkare efter en katastrof. 

Religiösa ledare har en viktig roll i kriser

Religiösa ledare har kontakter i samhället, är betrodda och har stor påverkan på normer och värderingar. Act Svenska kyrkan har genom sin identitet som kyrka en unik möjlighet att tillsammans med religiösa ledare från olika religioner snabbt nå ut och börja bygga upp det som förstörts i katastrofen.  

Arbetet med katastrofinsatser handlar bland annat om:

  • Att säkra tillgången till mat och vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd och skydd för de mest utsatta.
  • Säker skolgång för barn. 
  • Renovering av vägar och vattenpumpar. 
  • Att organisera människor så att de kan hjälpa varandra att resa sig starkare efter katastrofen. 
Tre kvinnor håller i varsin get.

Psykosocialt arbete

Act Svenska kyrkan arbetar utifrån ett psykosocialt förhållningssätt i katastrofinsatser. Det innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat, rent vatten och tak över huvudet, också ser till sociala och psykologiska behov. Människor ska gå från att överleva till att leva!

Ett tors i trä. Bokom syns texten Hope in action.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att dina pengar når de människor de är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Kvinna sätter sitt fingeravtryck på ett papper nr hon kvitterar ut sin lön.

Våra etiska riktlinjer

Vilken religion människor har får aldrig ha någon betydelse för vem som får katastrofhjälp. Det är en viktig princip i de etiska riktlinjer som Act Svenska kyrkan följer.

En man står och förklarar något, i förgrunden syns två personer med Act Svenska kyrkans logotyp på ryggen.

Utsänd personal

Genom lokala samarbetspartners finns Act Svenska kyrkan på plats både före, under och efter en katastrof i världen. Vi tror på att en hållbar förändring skapas genom lokala aktörer.

Kunskapsportalen Actum

Lär dig mer om Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Utforska fokusområden