En bibel ligger uppslagen på en bänk i ett klassrum.
Foto: Ulrika Lagerlöf

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.

I många kontexter har religiösa aktörer befolkningens högsta förtroende och kan därför påverka normer och strukturer inom ett samhälle. Människor lyssnar ofta mer på sina religiösa ledare än på politiker och myndigheter. Teologisk utbildning som uppmuntrar till kritiskt tänkande, motverkar religiös extremism och polarisering samt bidrar till att människor fördjupas i sin tro, är avgörande för att kyrkans anställda och ideella ska kunna fullfölja sitt samhällsansvar.  

Act Svenska kyrkans vision är liv i Guds rike – en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Teologisk utbildning stärker människor att anta uppdraget som medhjälpare i Guds mission för en helad värld. Det sker genom högskoleutbildningar, forskningsstudier, kurser och workshoppar för anställda och ideella inom olika samfund samt församlingsutveckling och utbyten med andra kyrkor och aktörer.  

Arbetet inom tro och lärande handlar bland annat om:

  • Utbyten med andra kyrkor, för att stödja och utmana varandra i att utvecklas i tro, bibeltolkning, teologi och verksamhet.  
  • Samarbetskyrkors utbildningar för såväl kyrkoledare som församlingsmedlemmar.  
  • Forskning och högre akademiska studier inom teologi och utveckling, med fokus på genusrättvisa och mänskliga rättigheter.  
  • Utbildningsmaterial och terminsavgifter för studenter som annars inte haft råd med teologiska studier. Premierar att både män och kvinnor deltar i kurser, både som ledare och deltagare.  
  • Interreligiösa seminarier och workshoppar som kan förebygga religiöst motiverad extremism och polarisering.  

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 1 500 kr kan räcka till en månads utbildning för en teologistudent i Brasilien, inklusive kursböcker och annat studiematerial.
  • 2 000 kr kan räcka till en termins kursmaterial på fyra lokala språk så att teologiska högskolan i Indien kan arrangera studiegrupper om genusrättvisa i de kristna församlingarna.  
  • 7 500 kr kan räcka till en workshop om familjerätt för 50 personer i Palestina för att sprida kunskap om evangelisk-lutherska kyrkans nya jämställda lagar kring exempelvis arvsrätt.  

Exempel på projekt inom fokusområdet tro och lärande

Kyrka i Filippinerna

"En kyrka av och för de fattiga" i Filippinerna

Den oberoende filippinska kyrkan Iglesia Filipina Independiente (IFI) arbetar ständigt för de mest utsatta i samhället. Kyrkans så kallade profetiska diakoni har inspirerat många även här i Sverige.

I förgrunden syns en bok ligger på ett bord i ett rum fyllt av människor som sitter i en skolsal.

Utbildning och stöd till unga kristna i Pakistan

I Pakistan är cirka en och en halv procent av befolkningen kristna, och många av dem tillhör landets fattigaste. Förföljelse av kristna och attentat mot kyrkor gör människor rädda och skapar stora klyftor i samhället.

Kunskapsportalen Actum

Lär dig mer om Act Svenska kyrkans fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Utforska fokusområden

Tro som drivkraft

Act Svenska kyrkan ser tro som något som kan ge mod och kraft att ta ställning för människor som lever under hot, är nedtystade eller befinner sig i utsatta situationer. Tro kan användas för att vägleda, befria och trösta människor men också för att förtrycka och stigmatisera. Act Svenska kyrkan förespråkar en teologi som främjar människors liv och framtidshopp och som lyfter människors lika värde. Religiösa ledare och aktörer är många gånger en nyckel till förändring och genom att stödja dem att bli positiva föregångare i sina samhällen kan vi tillsammans bidra till en positiv förändring av skadliga samhällsnormer och attityder.

Religionsfrihet

Vår övertygelse är att det finns utrymme för alla religioner och arbetar aktivt för alla människors rätt till sin tro. Internationellt arbetar vi även med aktörer som har en annan religiös uppfattning, ibland med särskilt fokus på religionsdialog. Act Svenska kyrkan verkar för demokratiska, sekulära stater, med grundlagsskydd för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Det handlar bland annat om att lyfta frågan om religionsfrihet och arbeta för att få beslutsfattare i Sverige, EU och FN att erkänna religionens betydelse som förändringskraft. 

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Förföljda kristna och utsatta troende

Som kyrka och medkristna ser vi med sorg och förtvivlan på hur kristna förföljs för sin tro. Här berättar vi vad vi gör för människor som är i utsatta situationer på grund av sin tro.

Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.

Med andra kyrkor och religioner

Svenska kyrkan samtalar med andra kyrkor i Sverige och världen, och med människor av annan tro. Läs mer om ekumenik – kyrkor som samarbetar – och religionsdialog.