Liten flicka befinner sig på en marknad i Indien. Hon har en flätad korg på sin axel.
Foto: Sean Furlonger/Ikon
Om Act Svenska kyrkan

Organisation

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella verksamhet för bistånd och utveckling. Här kan du läsa mer om styrning och organisation.

Det är kyrkomötet och kyrkostyrelsen som fattar avgörande beslut för Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkostyrelsen utser ett internationellt råd som har till uppdrag att svara för Svenska kyrkans internationella verksamhet. Till stöd för sitt uppdrag har det internationella rådet en internationell referensgrupp. Gruppen består av representanter från Act Svenska kyrkans partner och nätverk.

Internationella avdelningen

Den internationella avdelningen på nationell nivå ansvarar för Svenska kyrkans arbete med internationell mission och diakoni och de partnerrelationer som det medför. Det handlar om påverkansarbete, policydialog, programverksamheten lokalt runt om i världen och samarbetet med andra kyrkor och nätverk.

Internationella avdelningen arbetar också med kännedom, engagemang och mobilisering i Sverige och finansiering av verksamheten genom till exempel institutionellt givande, insamlande medel, kollekter och insamlingskampanjer. 

Så här styrs Act Svenska kyrkan

Kyrkokansliets byggnad, Kyrkans hus, i Uppsala.

Kyrkokansliet och internationella avdelningen

Act Svenska kyrkan samordnas och administreras av Svenska kyrkans nationella nivå. Kontoret ligger i ligger i Uppsala. Här finns internationella avdelningen och dess ledningsgrupp.

En gruppbild inomhus på Kyrkostyrelsen 2022–2025.

Kyrkostyrelsen och internationella rådet

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. Kyrkostyrelsen utser det internationella rådet som samordnar och utvecklar Act Svenska kyrkan.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Lokal närvaro och institutionellt givande för att nå målen

En man står och förklarar något, i förgrunden syns två personer med Act Svenska kyrkans logotyp på ryggen.

Utsänd personal

Genom lokala samarbetspartners finns Act Svenska kyrkan på plats både före, under och efter en katastrof i världen. Vi tror på att en hållbar förändring skapas genom lokala aktörer.

Kvinna i i Uanga står böjd över en planta.

Institutionellt givande

Bidrag från institutionella givare är en förutsättning för att Act Svenska kyrkan ska kunna fortsätta med vår verksamhet. Institutionella givare är mycket viktiga för Act Svenska kyrkan.