En grupp kvinnor ler och skrattar tillsammans.
Foto: Christy/Ikon
Jämställdhet och hälsa

Kamp mot könsrelaterat våld

I Indiens slumområden är våld mot flickor, kvinnor och hbtqi+personer utbrett. Act Svenska kyrkan stöttar självhjälpsgrupper för att minska våld i hemmet och på arbetsplatserna. Vi arbetar mot diskriminering och för att ge utsatta grupper chans att hitta en försörjning.

Fokus kvinnors och hbtqi+personers utsatthet 

Kvinnors och hbtqi+personer mänskliga rättigheter kränks varje dag. I Indien finns exempelvis traditioner och attityder som hindrar kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar och hbtqi+personer diskrimineras dagligen.

Act Svenska kyrkan stödjer ett projekt i Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar, som har fokus på att öka medvetenheten kring transgender och stärka hbtqi+personers rättigheter. Projektet bidrar också till att kvinnor kan organisera sig i självhjälpsgrupper, föreningar mot våld och olika fackföreningar. Tillsammans kan de med gemensam kraft sedan kräva sina rättigheter gentemot arbetsgivare, lokala myndigheter och polis. Projektet erbjuder även yrkesutbildningar och startbidrag till kvinnor, som på så vis kan försörja sig genom till exempel småföretagande, sömnad och hantverk.

Fokus är att stärka kvinnor, flickor och hbtqi+personer men det är också viktigt att männen blir engagerade. Därför får männen prata om sin syn på kvinnor och kvinnans plats i samhället. De får också fundera kring attityder, traditioner och framtida försörjningsmöjligheter.

Arbetet bidrar till:

  • Att sätta fokus på transgender och motverka diskriminering av hbtqi+personer.
  • Självhjälpsgrupper och utbildningar för kvinnor och hbtqi+personer.
  • Förebyggande av barnäktenskap genom utbildning och påverkansarbete i samhället.
  • Skolgång för flickor.
  • Utbildningar om jämlikhet och rättvisa riktade till män.
  • Arbete för att stärka nätverk av polis och myndigheter, för att stoppa våld mot kvinnor.
  • Yrkesutbildningar och försörjningsstöd för människor i utsatthet.

Förebygga och stötta vid våld i hemmet

Arbetet med självhjälpsgrupper är ett framgångsrikt sätt att förändra samhället inifrån. Gruppernas arbetssätt bygger på att kvinnor som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, omedelbart ska kunna vända sig till någon i gruppen, få hjälp att göra en anmälan och få stöd i sin situation. Oavsett om det handlar om våldtäkt, våld i hemmet, barnäktenskap, hemgiftsrelaterat våld, misshandel av barn eller abort av flickfoster.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.