En man med ett barn i famnen tittar in i kameran, bredvid honom står ett lite äldre barn.
Foto: Magdalena Vogt/Ikon
Försörjning och klimaträttvisa

Ökad jämställdhet och försörjning i Myanmar

Myanmar är ett land som regelbundet drabbas av kraftiga naturkatastrofer och där många människor lever i fattigdom. Byutvecklingsprojekten som Act Svenska kyrkan stöttar syftar till att stärka bybornas egen förmåga att skapa hållbara försörjningsmöjligheter och förbättra sin beredskap att hantera återkommande katastrofer.

På landsbygden i Myanmar lever många människor traditionellt på det som de själva kan odla. Fattigdomen är stor och tillgången till sjukvård och högre utbildning är väldigt begränsad. Här arbetar Act Svenska kyrkans för att stärka människors organisering, förbättrad försörjning, hälsovård, rent vatten och utbildning i katastrofberedskap.

Genom arbetet har över hundra byar i otillgängliga bergstrakter och på landsbygden fått ökad tillgång till rent vatten, utbildning och hälsovård samt ökade skördar och andra försörjningsmöjligheter. Barnen i områdena har också fått tillgång till grundskola.

En annan viktig del av arbetet handlar om att hjälpa människor att organisera sig och att utbilda i mänskliga rättigheter. I det ingår en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Arbetet har länge fokuserat på att särskilt stärka kvinnor och unga genom att ge dem verktyg och kunskap för att kunna organisera sig, skapa spargrupper och utöka sina inkomster. Kvinnor uppmuntras att delta i beslut som rör byn och att ta en aktiv roll i familjens försörjning och sedan arbetet påbörjades har antalet kvinnor i formellt ledarskap också ökat.

Arbetet bidrar till:

  • Byutveckling och mobilisering av olika bygrupper där kvinnor, män och ungdomar organiserar sig tillsammans för att skapa förändring. 
  • Projekt som framförallt ger kvinnor möjlighet att spara och låna i kvinnogrupper.  
  • Förbättrad hälsa och skolgång för barn, genom fler lärare, nya eller renoverade skolor och klassrum, förbättrade skolvägar och rent vatten i skolorna. 
  • Insatser för att minska mödra- och barnadödligheten, som är mycket hög i Myanmar/Burma.
  • Arbete för rent vatten och sanitet, så som brunnsborrning, tillsättande och utbildande av vattenkommittéer, vattenrening, toalettbyggen samt utbildning om sanitet i hemmen och i skolorna.
  • Jordbruksutveckling för större skördar och mer varierade grödor samt utbildning i djuruppfödning.
  • Förebyggande arbete för att byar ska klara naturkatastrofer bättre. Det handlar bland annat om att varna för kommande cykloner och utbilda i hur man kan förvara mat och spara rent vatten.
Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinna bär sitt barn på ryggen.

Sociala trygghetssystem

Social trygghet är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Act Svenska kyrkan hjälper människor att ta del av sociala stöd som redan finns och arbetar för att fler ska få tillgång till den tryggheten.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.