Skattereduktion på dina gåvor

Du som privatperson kan få tillbaka upp till 3000 kronor på gåvor till Act Svenska kyrkan. Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller.

Fått ett SMS om att uppdatera dina uppgifter?

Just nu kontaktar Act Svenska kyrkan gåvogivare som kan vara berättigade för skattereduktion. Det gör vi via SMS där vi ber personer som skänkt 200 kronor eller mer via Swish, att uppdatera sina personuppgifter så att vi kan rapportera dem till Skatteverket. Med hjälp av BankID kan uppdateringen ske på ett säkert sätt och dina personuppgifter ändras automatiskt så att du kan bli berättigad skattereduktion för dina swishgåvor.

Vem kan få skattereduktion?

Skattereduktion kan du få om du är 18 år fyllda eller fyller innevarande år då du ger gåvan. Det som krävs är att varje enskild gåva du ger är 200 kronor eller mer. Totalt under ett år behöver du skänka minst 2000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få tillbaka 25 procent av gåvobeloppet i skattereduktion.

Från den 1 januari 2022 är skattereduktionen utökad. Det innebär att du maximalt kan få tillbaka 3000 kr om du sammanlagt skänker 12000 kronor. 

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer.

Hur får jag skattereduktion på mina gåvor?

Avdraget görs i samband med deklarationen för det år du gett gåvan. Vi skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år. I skattedeklarationen kan du välja om du vill göra avdraget för dina gåvor eller inte. Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress. Summeringen av totalt antal gåvor hos olika organisationer görs av Skatteverket, genom att alla organisationer (gåvomottagare) lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Har vi tillräckligt med uppgifter för att kunna lämna skattereduktion?

Är du osäker på om vi har dina personuppgifter eller har fler frågor om Skattereduktionen, kontakta Givarservice, givarservice@svenskakyrkan.se  eller 010-1819300.

Är hela Act Svenska kyrkans verksamhet godkänd för Skattereduktion?

Oöronmärkta gåvor direkt till Act Svenska kyrkan ger möjlighet till skattereduktion.

Gåvor som skänks via ombud, till exempel via Facebook-insamlingar, ger inte rätt till skattereduktion. 

Gåvor öronmärkta till fokusområdet Tro och lärande, och projekt som ingår inom detta område, är inte skattereduktionsgrundande.

Har du några frågor?

Kontakta gärna Givarservice! Ordinarie öppettider: Helgfri måndag - fredag, klockan 9.00-12.00. Telefonnummer: 010-181 93 00