Foto: Josefin Casteryd /Ikon
Ge en gåva

Ge en gåva som församling

Svenska kyrkans församlingar och pastorat är basen i Act Svenska kyrkan. Tack vare det lokala engagemanget här hemma i Sverige kan det viktiga arbetet som pågår ute i världen fortsätta. Tillsammans gör vi skillnad!

Tillsammans med din församling, pastorat eller stift kan du bidra till förändring i världen. Genom insamlingsaktiviteter, kollekter och anslag bidrar ni till att Act Svenska kyrkan kan stödja akuta insatser som räddar liv och lindrar nöd, liksom långsiktiga utvecklingsprojekt som skapar hållbara samhällen och förebygger framtida kriser. Gåvorna bidrar också till teologisk utbildning så att vi rustar morgondagens ledare i kyrka och samhälle runt om i världen.

Solnedgång över en fotbollsplan fylld med spelare.

Ge en gåva genom Anslag

Genom ett anslag från budgeten kan församlingar, pastorat och stift stötta Act Svenska kyrkans arbete. Årligen återkommande anslag till Act Svenska kyrkan är grunden för att kunna ge långsiktigt och pålitligt stöd till systerkyrkor och samarbetsorganisationer i utsatta delar av världen.

En kvinna välsignar kollekten.

Kollekt – ett sätt att ge tillsammans

Kollekt är en solidaritetshandling där vi tillsammans delar med oss till andra. Ett utryck för medmänsklighet, barmhärtighet och tacksamhet. Genom riks-, stifts- och församlingskollekter skapas möjligheter för fler att bidra till Act Svenska kyrkans arbete.

Tre kvinnor håller i varsin get.

Stöd ett fokusområde

Tillsammans arbetar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan används där den behövs bäst just nu. Du kan också välja att rikta din gåva till ett specifikt fokusområde, det som ligger dig närmast om hjärtat.

Engagera dig genom din församling

Ditt engagemang för Act Svenska kyrkan behövs! För det är genom det lokala engagemanget här hemma i Sverige som viktiga arbetet som pågår ute i världen kan fortsätta. Du kan engagera dig både som ideell och anställd inom Svenska kyrkan.