Tåtra med jordgubbar och grädde. På tårtan står det Act Svenska kyrkan.
Foto: Josefin Casteryd/Ikon
Materialbank

Material till kampanjer

Act Svenska kyrkans återkommande kampanjer är en chans att tillsammans synliggöra viktiga frågor för en rättvis värld. Det handlar både om att samla in pengar till det internationella arbetet samt att engagera och skapa opinion i Sverige.

Under året har Act Svenska kyrkan flera kampanjer så som Fasteaktionen, sommarkampanjen och Julinsamlingen. Vi medverkar även i Världens Barn-kampanjen. Här hittar du information och inspiration för aktuell kampanj:

Gåvor är en förutsättning för att partner till Act Svenska kyrkan ska kunna bedriva sin verksamhet. Att människor delar med sig av sina resurser är en tydlig signal på ett starkt engagemang. Du som intresserad och engagerad är med och gör skillnad genom att informera om kampanjerna, visa filmer, läsa upp kollektvädjan, dela filmer i sociala medier med mera.

Du som är anställd i Svenska kyrkan hittar mer material på Kornet. Glöm inte att följa ämnet Act Svenska kyrkan för att inte missa nyheter om kommande kampanjer mm.

Julinsamlingen

Kampanjperiod: 3 december 2023 - 6 januari 2024.

Första advent startar den årliga julinsamlingen. Under rubriken ”Bryt en tradition” lyfter vi fram Act Svenska kyrkans arbete för att bryta skadliga traditioner så som tvångsäktenskap och genusrelaterat våld.

Du som är anställd i Svenska kyrkan hittar mer material för insamling och engagemang på Kornet. Följ ämnet Act Svenska kyrkan.

Material för att lyfta Julinsamlingen

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. De skapar ofta en trygg ram runt våra liv, vilket blir extra tydligt i samband med advent, lucia och jul.

Det finns även skadliga traditioner. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra socialt accepterade övergrepp mot flickor är vanliga sedvänjor runtom i världen. Könsrelaterat våld förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. Orsakerna är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. Därför uppmanar Julinsamlingen till att bryta skadliga traditioner!

I Svenska kyrkans webbshop finns en ingång för materialet till julinsamlingen. Beroende på material så finns det både att beställa redan upptryckt material och/eller att ladda ner för egen utskrift. 

Exempel på kampanjmaterial

Beställ senast 10 oktober för att materialet ska hinna tryckas och levereras innan kampanjstart. (Obs: Sista beställningsdag förlängt till 20/10)

I webbshoppen finns även basmaterial som digitala insamlingsbössor, insamlingsvästar, informationskit för gåvoshoppen och startpaket för att rekrytera månadsgivare. 

Julinsamlingens bildspel

Använd bildspelet för att presentera kampanjen i olika verksamheter, exempelvis som ett kort föredrag eller som presentation på bildskärmar. 

Julinsamlingens filmer

Visa Julinsamlingens filmer när ni träffas i olika grupper, gudstjänster eller event. Alla filmer finns att titta på och ladda ner från Vimeo.

Fördjupa dina kunskaper

Vill du fördjupa dig i fokusområden Jämställdhet och hälsa så finns kunskapsportalen Actum. Till den finns workshopmaterial, barnmaterial samt ett material för gudstjänst och andakt. Du hittar alla material längre ner på sidan dit du kommer med länken ovan.

Låt oss tillsammans manifestera för att alla människor ska få bestämma över sin egen kropp och framtid, genom att berätta om Lucias och flickors kamp för sina rättigheter och samla in pengar till Julinsamlingen i samband med luciafirandet.

Luciamanifestationen är en enkel men kraftfull handling för att uppmärksamma flickors utsatthet och tillsammans göra skillnad. Läs upp luciamanifestet under ert luciafirande och samla in pengar till Act Svenska kyrkan.

Luciamanifest för alla flickors rätt till ett värdigt liv

Legenden om Lucia berättar om en flicka från Syrakusa på Sicilien. Hon levde på 300-talet och hon protesterade mot att bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och underkasta sig. Idag minns vi den kraft som Lucialegenden manifesterar och tänker på alla dem som fortfarande kämpar för sina rättigheter.

Alla människor är olika men har ett lika okränkbart värde. Inom varje enskild individ finns ett ljus. Vi tror på dess värme och på att låta ljuset fortsätta stråla, starkare för varje dag. Var med i kampen för varje flickas rätt till ett värdigt liv. 

Avsluta med en gåvouppmaning.

Följ Act Svenska kyrkan i sociala medier och dela inlägg som läggs ut under kampanjperioden. Skapa egna inlägg som berättar om de aktiviteter som du och dina vänner genomför under kampanjen.

Använd hashtags: #ActSvenskaKyrkan #Julinsamlingen #BrytEnTradition #luciamanifestation

 • Insamlingen pågår från första advent till trettondedag jul, 3/12 2023 - 6/1 2024
 • 1-5 september - Kampanjinformation skickas ut till samordnare, ombud och församlingar
 • 1 september - Material kan börja beställas i webbshoppen
 • 10 oktober -  Sista dag att beställa trycksaker - OBS: Förlängt till 20/10 
 • 3 december - Rikskollekt och kampanjstart
 • 13 december - Luciamanifestation!
 • 17 december - Rikskollekt
 • 26 december - Rikskollekt 
 • 6 januari - Rikskollekt och kampanjavslut
 • 31 januari - Sista dag att registrera insamlingsresultat 
 • 2 februari - Insamlingsresultatet presenteras

Insamlingsmål: 50 miljoner kronor

Splitscreen lucia och barnbrud.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Unga föräldrar beundrar sin nyfödda son.

Jämställdhet och hälsa

Religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över normer, sedvänjor och lagar kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med religiösa företrädare som står upp för jämställdhet.

Fasteaktionen

Fasteaktionen inleds på fastlagssöndagen och pågår fram till palmsöndagen. I november kommer material att läggas upp på Kornet och här på denna sida.

Temat för Fasteaktionen 2024 är "Dela lika och rädda liv". Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Vi lever alla under samma himmel, men delar inte lika på jordens resurser. Tillsammans kan vi förändra det!

Du som är anställd i Svenska kyrkan hittar mer material för insamling och engagemang på Kornet. Följ ämnet Act Svenska kyrkan.

Sommarkampanj 2023 

Kampanjperiod: 1 juni-31 augusti. 

Den första juni startar Act Svenska kyrkans sommarkampanj med fokus på det humanitära arbetet. Under rubriken ”Bakom varje siffra finns en människa” vill vi lyfta fram människorna bakom statistiken.

Du som är anställd i Svenska kyrkan hittar mer material för insamling och engagemang på Kornet. Följ ämnet Act Svenska kyrkan.

Material för att lyfta sommarkampanjen

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan på plats före, under och efter en katastrof. Tillsammans kan vi rädda liv och ge människor kraft att resa sig starkare. 

Så lyder huvudbudskapet i Act Svenska kyrkans sommarkampanj. Sommarkampanjen handlar om att lyfta fram människorna bakom siffrorna och berätta om de människor som vi stödjer genom Act Svenska kyrkans katastrofinsatser.

I Svenska kyrkans webbshop hittar du massor av material. Beroende på material så finns det både att beställa redan upptryckt material och/eller att ladda ner för egen utskrift. 

Exempel på kampanjmaterial

 • Kampanjfolder
 • Kampanjaffisch A4
 • Kampanjaffisch A3
 • Fotoutställning med upphängning
 • Fotoutställning med upphängning och ställstöd
 • Målarbilder
 • Inspirationsmaterial för att leda en pilgrimsvandring

Beställ senast den 25 maj för att få leverans innan kampanjstart den 1 juni.

I webbshoppen finns även basmaterial som digitala insamlingsbössor, ballonger, tårtschablon, insamlingsvästar, informationskit för gåvoshoppen och startpaket för att rekrytera månadsgivare

Sommarkampanjens bildspel

Bildspel för att presentera kampanjen 16x9 (PowerPoint)
Bildspel för att presentera kampanjen 9x16 (PowerPoint)

Upptaktsfilm för sommarkampanjen 

På Vimeo hittar du en presentationsfilm för sommarkampanjen som berättar om hur Act Svenska kyrkan jobbar med humanitära insatser i världen. I filmen får du följa med på en resa till Etiopien och se arbetet där. Filmen är cirka sex minuter lång. 

Se filmen och lär dig med om kampanjens budskap och Act Svenska kyrkans humanitära arbete. 

Fördjupa dina kunskaper

Vill du fördjupa dig i fokusområden Katastrofinsatser så finns kunskapsportalen Actum. Till den finns workshopmaterial, barnmaterial samt ett material för gudstjänst och andakt. Du hittar alla material längre ner på sidan dit du kommer med länken ovan.

Till sommarkampanjen 2023 finns en fotoutställning kopplad till fokusområdet Katastrofinsatser. Utställningen innehåller tio bilder från tio platser där Act Svenska kyrkan gör eller har gjort insatser i samband med en humanitär katastrof.

Utställningen finns att beställa med upphängning eller ställstöd. Till varje bild finns en separat beskrivning. Bilderna är 50x70 cm och tryckta på hållbart material så att utställningen kan användas även efter sommarkampanjen. Tillhörande finns också affischer i A4 och för gatupratare samt en informationsfolder. 

Beställ fotoutställningen i webbshoppen och visa den i din församling/ditt pastorat. Häng eller ställ upp den i kyrkan, församlingshemmet eller på annan lämplig plats för att uppmärksamma Act Svenska kyrkans arbete.

Fotoutställning med upphängning 
​​​​​​​Fotoutställning med upphängning och ställstöd

Till sommarkampanjen finns också ett inspirationsmaterial för att leda en pilgrimsvandring. Inspirationsmaterialet innehåller personliga berättelser från olika delar av världen, förslag på bibeltexter med tillhörande reflektionsfrågor, aktiviteter och böner. Det finns också tips för dig som inte har lett pilgrimsvandring tidigare och för dig som vill ha ny inspiration. Ladda ner pilgrimsmaterialet i webbshoppen.

Det finns också möjlighet att gå denna pilgrimsvandring tillsammans med anställda på Act Svenska kyrkan. Den 27 maj pilgrimsvandrar vi i Vadstena. Läs mer och anmäl dig till pilgrimsvandringen.

Följ Act Svenska kyrkan i sociala medier och dela inlägg som läggs ut under kampanjperioden. Skapa egna inlägg som berättar om de aktiviteter som du och dina vänner genomför under kampanjen.

Använd hashtags: #ActSvenskakyrkan #BakomVarjeSiffraFinnsEnMänniska

 • 12 april – Kampanjutskick landar i församlingar/pastorat med beställningssedeln och ett urval av trycksaker.
 • 12 april – Material kan beställas i Svenska kyrkans webbshop. Annonser publiceras i Svenska kyrkans mallverktyg. Artiklar kopplat till kampanjen läggs upp på Kornet.
 • 25 maj – Sista dagen att beställa för att få materialet till kampanjstart.
 • 27 maj – Pilgrimsvandring i Vadstena.
 • 1 juni – Kampanjstart.
 • 4 juni – Missionsdagen och rikskollekt.
 • 20 juni – Världsflyktingdagen, en dag att uppmärksamma med aktiviteter.
 • 2 juli – Rikskollekt.
 • 6 augusti – Rikskollekt.
 • 31 augusti – Kampanjavslut. 
 • 31 september – Sista dagen att registrera lokala insamlingsaktiviteter och kollekter i Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem (KOB).
 • 4 oktober – Insamlingsresultat för kampanjen presenteras.  
Kvinna med rosa sjal virad om huvudet.

Bakom varje siffra finns en människa

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Bakom varje siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och ett värdigt liv. Din gåva gör skillnad!

Sönderbombad byggnad.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Världens Barn

Kampanjkulmen: 25 september-8 oktober.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer, var av Act Svenska kyrkan är en av dem. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!

Världens Barn-kampanjen pågår hela året med kampanjkulmen vecka 39–40. Det är även under de veckorna som vi medverkande organisationer ska lyfta kampanjen i vår kommunikation.

Material för att lyfta Världens Barn

Act Svenska kyrkan har två projekt som får pengar från Världens Barn. Det ena projekten är inkludering av barn med funktionsnedsättningar i flyktinglägren i Dadaab, Kenya. Act Svenska kyrkans andra projektet som får stöd av Världens Barn är i Myanmar. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att barn på flykt i landet ska få utbildning.

Läs mer om projekten på kampanjsidan för Världens Barn.

Det finns många sätt att engagera sig för Världens Barn. Ni kan göra något i din församling/ditt pastorat eller ta kontakt med Världens Barns regionsamordnare. Regionsamordnarna kan hjälpa till med kontakter i respektive kommun samt tipsa om aktiviteter som planeras i ert område. Här finns kontaktuppgifter till Världens Barns regionsamordnare.​

Tips på aktiviteter för insamling​

Till Världens Barn-kampanjen finns både material kopplat till Act Svenska kyrkans projekt samt generellt material om kampanjen. 

I Svenska kyrkans webbshop finns en affisch med ett exempel från Act Svenska kyrkans projekt i Dadaab, Kenya. Det finns också annonser i Svenska kyrkan mallverktyg med samma exempel på vad pengarna går till.

Berättelser och information om projekten

Berätta gärna om Världens Barn och Act Svenska kyrkans projekt på till exempel träffar och under kyrkkaffet. På Act Svenska kyrkans blogg finns fler berättelser som går att utgå ifrån.

Bildspel

Använda bildspelen för att visa på träffar eller låta rulla på digitala skärmar. 

Världens Barns webbplats finns tips på insamlingsaktiviteter. Där finns också möjlighet att skapa en egen digital insamling för att kunna följa hur mycket som ni samlar och som smidigt kan spridas vidare. 

I deras "verktygslåda" finns foldrar, affischer, ballonger med mera att beställa för att använda i insamlingsarbetet.

Projekt med stöd från Världens Barn

Läs berättelser från de projekt som får ta del av pengarna från insamlingen till Världens Barn.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras kläder.

Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer, varav Act Svenska kyrkan är en av dem.