Altare med ett kors. Tyggtavlan av en person i luvtröva med texten Act Svenska kyrkan på ryggen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon
Materialbank

Gudstjänst och andakt

Här hittar du material att använda som inspiration för gudstjänst och andakt. Du hittar även rikskollekter och förslag till kollektvädjan.

En kvinna välsignar kollekten.

Kollekt – ett sätt att ge tillsammans

Kollekt är en solidaritetshandling där vi tillsammans delar med oss till andra. Ett utryck för medmänsklighet, barmhärtighet och tacksamhet. Genom riks-, stifts- och församlingskollekter skapas möjligheter för fler att bidra till Act Svenska kyrkans arbete.