Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut beroende på vem du är och var du bor. Med vår tro som grund lär vi oss tillsammans om den världsvida kyrkan, människors kamp för rättvisa och vad vi själva kan göra för att skapa förändring.

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är en digital portal där du kan utforska Act Svenska kyrkans fokusområden själv eller i grupp. Lär dig tillsammans med oss!

Till Actum

Varje fokusområde innehåller:

  • Filmade intervjuer, bilder och berättelser om changemakers i vår verksamhet
  • Inspirerande videos som förklarar fokusområdet 
  • Fakta och tips på fördjupning
  • Quiz för att testa din kunskap
  • Smarta funktioner som sparar dina framsteg i plattformen
  • Tips och inspiration på hur du kan vara med och göra skillnad
  • Tillhörande studiematerial i pdf-form som hjälper er att navigera i plattformen i grupp

Utbildningsmaterial till kunskapsportalen Actum

Här hittar ni material till alla fokusområden att använda i församlingen. Barnmaterial, gudstjänstmaterial och ett workshopmaterial för att kunna navigera Actum tillsammans i grupp.