Foto: okänd
Se och samtala i församlingen

Djupdyk i vår historia och framtid

Under våren är Act Svenska kyrkan med och anordnar flera spännande seminarier som tar avstamp i vår 150-åriga historia. Här kan du se dem i efter hand.

Ta del av seminarier på plats

Under våren anordnas totalt fyra seminarier. Läs mer om kommande tillfällen här.

Vad menar vi med att ”flytta makten” och hur kan framtidens religionsdialog se ut? Act Svenska kyrkans spännande historia öppnar upp för många olika slags samtal – om var vi har varit och vart vi är på väg, som rörelse här i Sverige och som en del av den världsvida kyrkan.

Hur flyttar vi makten?

Den tidiga missionen lade grunden för mycket av det vi fortfarande kämpar för, men hade samtidigt sina rötter i en tid som präglades av koloniala synsätt. Hur kan vi prata om det i dag – och hur kliver vi in i en värld där vi delar rättvist på makten?

I samtalet deltar Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap, Kristina Helgesson Kjellin, forskare vid kyrkokansliets avdelning för kyrkoliv, och Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. Samtalsledare: Karin Sarja, avdelningschef, kyrkokansliets avdelning för kyrkoliv.

Samtalet spelades in i Uppsala den 20 mars 2024.

Vad menar vi med internationell mission och diakoni?

En del av Act Svenska kyrkan uppdrag är att samordna församlingars internationella diakoni- och missionsarbete. Men vad kan sådant arbete innebära konkret i församlingen? Hör diakoni och mission ihop eller ska det tolkas som två olika saker?

I samtalet deltar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare Ledningsavdelningen Kyrkokansliet och professor i teologi, Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus och Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde Skarpnäcks församling.

Samtalet spelades in i Uppsala den 3 april 2024.

Religionsmöten som fredspunkter och konfliktskapare – lärdomar från det lokala och globala

Hur kan vi som religiösa aktörer vara med och bygga förståelse och fred genom att mötas över religionsgränser – här i Sverige och globalt?

I samtalet deltar Åsa Nausner, strateg i Örebro pastorat och Tomas Lindgren, professor i religionspsykologi vid Umeå universitet. Samtalsledare: Anna Hjälm, direktor vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Samtalet spelades in i Umeå den 15 maj 2024.

Kommande seminarier publiceras löpande

Här kommer du kunna ta del av fler seminarier under våren.