Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka. De befinner sig på en marknad.
Foto: Sean Furlonger

Möt människorna

Act Svenska kyrkans arbete sker alltid med människan i fokus. I Act Svenska kyrkans bloggar möter ni människorna som fått ta del av utvecklingsarbetet, utbildningarna, förändringarna och gåvorna som gjort skillnad.

Rättighetsbärarna i fokus

På Act Svenska kyrkans blogg delas berättelser och röster från hela världen. De som skriver på bloggen är kommunikatörer, handläggare eller på annat sätt engagerade i Act Svenska kyrkan. Du möter människorna ute i projekten som nås av stödet men också de här i Sverige, i folkrörelsen, som engagerar sig för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Opinion och påverkan

Act Svenska kyrkan påverkar konkreta beslut, attityder och sociala normer. Som kyrka har vi ett ansvar att stå upp för de mänskliga rättigheterna och använda vår röst för att skapa förändringar för människor som lever i utsatthet. Här skriver Act Svenska kyrkans handläggare om det påverkansarbete som bedrivs.

Ageravolontärerna

Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan. Det är unga vuxna från 16 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling engagerar de sig för en rättvisare värld.

På Agerabloggen får du en inblick i Ageravolontärernas kamp för allas rätt till ett värdigt liv.

Ung i den världsvida kyrkan

Följ vardagslivet och engagemanget för utbytesdeltagarna i programmet Ung i den världsvida kyrkan. Programmet var varit vilande under coronapandemin, men kommer att startas upp igen under 2024.

En gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare

Mer om Act Svenska kyrkan

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Bild på en kvinna i ljusblå tröja som tittar i ögonen på en flicka som står till vänster om henne på bilden. Flickan har ett vitt matchställ på sig och håller i en fotboll under ena armen. De båda håller om varandra med en varsin arm.

Act Svenska kyrkans fokusområden

Försörjning, klimaträttvisa, jämställdhet, demokrati, teologisk utbildning och katastrofinsatser. Det är några exempel på vad Act Svenska kyrkan arbetar för tillsammans med samarbetskyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen.

Två kvinnor samtalar med en ung mamma som bär ett litet barn i famnen.

Exempel på projekt som får stöd

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med partner inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som får stöd. Sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder.