Politikertält och människor bortom en damm.
Foto: Clara van den Bos/Ikon

Almedalsveckan

Almedalsveckan äger rum 25-28 juni 2024. När utmaningarna i såväl Sverige som i vår omvärld är större än på länge, är det viktigt att delta i de demokratiska samtal som lägger grund för en god politik framåt.

Act Svenska kyrkan i Almedalen 2024

Act Svenska kyrkan finns på plats i Almedalen och kommer att bidra till samtal om såväl dagens bistånd som framtidens internationella samarbete. Under veckan arrangerar Act Svenska kyrkan flertalet seminarier och event där vi bland annat vill uppmärksamma vikten av att inte vända världen ryggen i en tid där en kris fördjupar en annan. Vi behöver fortsätta visa solidaritet med människor i utsatthet i hela världen. Act Svenska kyrkan kommer också genomföra enskilda möten med politiker och representanter för näringslivet.
 
Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkans Ageravolontärer finns på plats. De deltar bland annat i samtal om förutsättningar för humanitärt arbete idag och fortsätter lyfta vikten av att ungas röster hörs och lyssnas till i den svenska politiken.

Träffa oss under Almedalsveckan

Act Svenska kyrkan kommer att ha flera representanter på plats under Almedalsveckan, hör gärna av dig du letar talare till paneldebatter eller vill boka ett möte med oss. 

  • Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan: Erik.Lysen@svenskakyrkan.se  
  • Henrik Fröjmark, chef för kommunikation och påverkan på Act Svenska kyrkan: henrik.frojmark@svenskakyrkan.se  
  • Sanna Svensson, policyrådgivare Latinamerika & Asien: Sanna.Svensson@svenskakyrkan.se  
  • Jessica Poh-Janrell, policyrådgivare utvecklingspolitik, MR & Demokrati: Jessica.Poh-Janrell@svenskakyrkan.se  
  • Clara van den Bos, volontärsamordnare: clara.vandenbos@svenskakyrkan.se 
  • Frida Falk, handläggare engagemang: frida.falk@svenskakyrkan.se  
  • Helena Alm Norberg, handläggare engagemang: helena.alm.norberg@svenskakyrkan.se   
  • Helena Frankson, handläggare engagemang: helena.frankson@svenskakyrkan.se  
  • Ageravolontärer, personer som kan bidra med ungas perspektiv på ideellt engagemang, tro och bistånd. Kontakta Clara van den Bos. 

Act Svenska kyrkan kommer att arrangera flera olika seminarium och paneldebatter, samt medverka i andras arrangemang. Du hittar oss också i vårt tält på Cramérgatan, i närheten av biblioteket.  

Act Svenska kyrkans program under veckan

Tisdagen den 25 juni 

Hur kan vi fortsätta opinionsbilda i ett polariserat samhälle? 

Tid: 09.45 - 10.30, tisdagen 25 juni 

Plats: TCO-landet, lilla scenen, Strandgatan 19 i Visby  

Arrangör: Act Svenska kyrkan 

Åsiktsklyftorna har aldrig varit så stora i Sverige som de är just nu. Vi ser hur debattklimatet har blivit hårdare. Många svenska journalister, aktivister och opinionsbildare som arbetar med mänskliga rättigheter, HBTQI-rättigheter, fredsfrågor och klimatet mottar både hat och hot i allt större utsträckning. -Hur kan vi fortsätta opinionsbilda i ett polariserat samhälle? - Hur kan vi föra samtal och främja dialog istället för att bidra till åsiktkorridorer. - Vad behövs för att motverka hat, hot och självcensur och för att värna det demokratiska samtalet?  
Medverkande:  

Lisa Pelling, Chef på Arena Idé  
Hanna Gerdes, ordförande Civil Rights Defenders  
Elias Fjellnander, ordförande RFSL ungdom  
Anna Rennéus, chef för tankesmedjan Fri Värld   
Moderator: Henrik Fröjmark, chef för kommunikation och påverkan Act Svenska kyrkan 

Konflikten Israel och Palestina – måste jag ta ställning? 

Tid: 13.00- 14.00, tisdagen 25 juni 

Plats: S:t Drottensgatan 12, Katolska kyrkan, Newman/Bildascenen 

Arrangör: Studieförbundet Bilda 

Den såriga och våldsamma relationen mellan Israel och Palestina har utvecklats till en ofattbart brutal och dödlig konflikt som berör oss alla. Trots att vi förfäras är det svårt att navigera genom retorikens hårda och mästrande tonläge. Måste jag ta ställning? I så fall hur, för vad och för vem? 

Medverkande: 

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan 
Anna Svalander, kommunalråd i Borås, Liberalerna 
Petra Falk, chef Möten i Jerusalem, Studieförbundet Bilda 

Mer information hittar du här

Hur debatteras den svenska biståndspolitiken i media och på ledarsidor?  

Tid: 15.00 - 15.45, tisdagen 25 juni 

Plats: TCO-landet, stora scenen, Strandgatan 19 i Visby 

Arrangör: Act Svenska kyrkan 

Inför valet 2022 utlovade Tidöpartierna stora nedskärningar i biståndsbudgeten. Sedan regeringen kom till makten har nedskärningarna blivit verklighet och den största reformeringen av biståndet på flera decennier har sjösatts. De stora och snabba förändringar har lett till livlig debatt, inklusive kritik, från både oppositionen och stora delar av civilsamhället. Hur ser dagens debatt om biståndet ut egentligen? Är diskussionen baserad på fakta, eller myter, eller bara ideologi och känslor?  

Medverkande:  

Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet  
Kajsa Kettil, politisk redaktör Borås Tidning  
Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan  
Moderator: Henrik Fröjmark, chef för kommunikation och påverkan, Act Svenska kyrkan. 

Hur debatteras den svenska biståndspolitiken i media och på ledarsidor? (almedalsveckan.info)

 Onsdagen den 26 juni 

Vilken roll ska mänskliga rättigheter i arbetslivet spela i den nya svenska biståndspolitiken? 

Tide: 12.00-12.45, onsdag 26 juni

Plats: TCO-landet, Stora scenen, Strandgatan 19 i Visby 
 
Den 12 juni presenteras Global rights index, som tas fram av världsfacket, ITUC. Rapporten är en temperaturmätare av respekten för grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, globalt. Tidigare index visar på en tydligare försämring av fackliga rättigheter och i flera länder är det förenat med livsfara att vara fackligt aktiv. Det svenska stödet till de fackliga organisationer som kämpar runt om i världen är kanske viktigare än någonsin.  Samtidigt ser regeringen över biståndsmyndigheten Sidas nuvarande system och Sida har meddelat att de kommer säga upp redan ingångna avtal med svenska organisationer. Bland dem finns Union to Union där 200 lokala partners abrupt blir av med sin finansiering och det nätverk som gett dem skydd, kunskap och mod att kräva sina rättigheter. Utöver det fackliga biståndet är också organisationer som ACT Svenska kyrkan och Rädda barnen drabbade. 
  
Det svenska civilsamhället är svarslösa när systerorganisationer över hela världen nu frågar sig  
– vad händer med det svenska civilsamhällets roll i biståndet? 
 
Medverkande: 

Maria Nyberg, Generalsekreterare, Union to Union 
Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen och vice ordförande Union to union 
Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan 
Moderator: Petteri Flanagan Karttunen, presschef, Journalistförbundet 
(Fler namn kan tillkomma.) 

Torsdagen den 27 juni 

Bortglömda Kriser


Tid: 09.00 – 09.45, torsdagen den 27 juni

Plats: FN-paviljongen, Hamnplan (H200)

Arrangör: Act Svenska kyrkan och Läkarmissionen

Nästan 300 miljoner människor runt om i världen är i behov av humanitärt bistånd och skydd för att överleva och åtnjuta ett liv i värdighet. När världssamfundets och medias blickar riktas mot Ukraina och Palestina, blir konsekvenserna för människorna i de bortglömda kriserna än mer förödande. Humanitära aktörer i länder som Sudan, Sydsudan, DR Kongo, Etiopien tvingas göra omöjliga val om vems lidande som ska prioriteras.  För att vända denna cykel måste arbetet växlas upp och drastiska förändringar ske. Hur kan Sverige och EU bidra till en sådan omställning? Vilket ansvar vilar på våra axlar?  

Medverkande:

Jakob Granit, generaldirektör, Sida
Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen
Lotta Sylwander, Programchef UNICEF Sweden

Vad är vitsen med civilsamhället? 

Tid: 13.00 – 13.40, torsdagen den 27 juni

Plats: Donners Plats 1, Donnerska huset, Hörsalen 

Arrangör: CONCORD 
 
Civilsamhället har länge haft en självklar roll i utvecklingssamarbetet. Svenska fackförbund, kyrkor, kvinnorättsorganisationer och folkrörelser verkar i partnerskap med motsvarigheter världen över för förändring och förankring. Nu kan detta förändras. 

Medverkande: 

Jakob Granit, generaldirektör, Sida 
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan  
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna 
Moderator: Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna 

Mer information hittar du här

En Sverigebild i gungning efter koranbränningarna - religionsdialog som diplomatiskt verktyg  

Tid: 15.00 – 15.45, torsdagen den 27 juni

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 41 

Arrangör: Act Svenska kyrkan 

Koranbränningarna i Sverige har skapat svallvågor i världen och orsakat en diplomatisk kris med Islamiska samarbetsorganisationen, OIC. Vad händer med Sverigebilden när heliga skrifter sätts i brand? Och hur hanterar det sekulariserade Sverige den diplomatiska krisen med en omvärld som är religiös? 

Medverkande:  

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan  
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska institutet  
Rouzbeh Parsi, programchef MENA Utrikespolitiska institutet  
Moderator: Henrik Fröjmark, chef för kommunikation och påverkan, Act Svenska kyrkan. 
 
Mer information hittar du här.  

Kontaktpersoner

Har ni frågor om våra seminarier eller vill komma i kontakt med våra deltagare? Välkommen att kontakta personerna nedan.

 

Stefan Håkansson, pressekreterare
0768-000102
stefan.hakansson@svenskakyrkan.se

Jessica Poh-Janrell, policyrådgivare
Jessica.Poh-Janrell@svenskakyrkan.se

Clara Van den Bos, Volontärsamordnare 
Clara.VanDenBos@svenskakyrkan.se