Kyrka i Filippinerna
Foto: NCCP/ACT
Tro och lärande

"En kyrka av och för de fattiga" i Filippinerna

Den oberoende filippinska kyrkan Iglesia Filipina Independiente (IFI) arbetar ständigt för de mest utsatta i samhället. Kyrkans så kallade profetiska diakoni har inspirerat många även här i Sverige.

I Filippinerna är fattigdomen utbredd och regeringen tar inte fullt ansvar för människor som lever i fattigdom. Det finns för få sociala skyddsnät och många lever i utanförskap. Den oberoende filippinska kyrkan Iglesia Filipina Independiente (IFI) beskriver sig som en kyrka av och för de fattiga. En kyrka som ger röst åt dem som ingen lyssnar på.

IFI-kyrkan, som har sina rötter i fackföreningsrörelsen, arbetar tillsammans med de mest utsatta i landet för alla människors lika rättigheter. Studenter och personal utvecklas ständigt i sin tro, sin sociala medvetenhet och sitt engagemang för samhällsfrågor. De arbetar aktivt med HBTQI+-personers, kvinnors och barns rättigheter, bland annat genom olika samhällsprogram. Studenterna uppmuntras till volontärinsatser för exempelvis gatubarn eller prostituerade. Genom studierna får kyrkans nya ledare verktyg att gå före och visa vägen till ett samhälle i Jesus kärleksfulla anda.

Tillsammans med Act Svenska kyrkan har IFI-kyrkan också inlett ett samarbete mellan sekulära och trosbaserade organisationer för att bekämpa den nätbaserade sexuella exploateringen av barn, som ökat dramatiskt under pandemin. Act Svenska kyrkan har en nära relation till IFI-kyrkan och stöttar hela deras verksamhet.

Arbetet bidrar till:

  • Utbildningsmaterial för präststudenter och teologistudenter.
  • Terminsavgifter för de studenter som annars inte skulle ha råd att studera.
  • Mat för studenterna under de veckor de finns bland utsatta människor.
  • Generellt stöd till hela kyrkans verksamhet.

En kyrka som inspirerar

Iglesia Filipina Independiente är en självständig, nationell, katolsk kyrka på Filippinerna. Kyrkan är den tredje största i landet, och känd för sitt samhällsengagemang, sin breda diakonala verksamhet och sitt påverkansarbete.

Act Svenska kyrkan har ett samarbetsavtal och en nära relation med IFI-kyrkan. I Sverige har många inspirerats av kyrkans så kallade profetiska diakoni. Kyrkan ser på samhället ur de drabbades perspektiv, och ger röst åt dem som ingen lyssnar på.

Utbildningar som gör skillnad

Ett tydligt uttryck för IFI-kyrkans stora samhällsengagemang, är de prästutbildningar som erbjuds via kyrkans utbildningsinstitut, ACTS. Institutet ger två utbildningar, en grundutbildning för präster och en masterutbildning i teologi.

Som en del i båda utbildningarna erbjuds studenterna att bo sex veckor i utsatta delar av samhället. Under dessa veckor gör de besök hos människor i slumområden och fängelser, avlägsen landsbygd, barnhem, sjukhus och äldreboenden.

Lär sig att se och lyssna

Den del av utbildningen som är förlagd ute i samhället, kallas för "exponeringsprogrammet". De veckorna ger studenterna erfarenhet av att se och lyssna till sina medmänniskor, och träning i att hantera sina egna känslor.

Såväl studenter som personal utvecklas ständigt i sin social medvetenhet och sitt engagemang för omvärlden, i och med den nära kontakten med samhällets mest utsatta.

– Vi vill att samhället ska vara rättvist och vi vill öppet bekämpa allt som syftar till att ännu mer avhumanisera de fattiga och sårbara i Filippinerna, säger Terry Revollido, som är ansvarig för utbildningsinstitutet ACTS.

En bibel ligger uppslagen på en bänk i ett klassrum.

Tro och lärande

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot förtryck och orättvisor.

Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.