En man i hatt sitter i gräset och dricker kaffe. Himmlen är blå och nan ser ut att njuta.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Hoppfulla reflektioner

I en tid av oro behövs mod, hopp och medmänsklighet. Ta del av hoppfulla reflektioner från Act Svenska kyrkans verksamhet kring vad det innebär att vara kyrka i utmanande tider.

Act Svenska kyrkan för en kamp för liv. Tillsammans med partner, kyrkor och organisationer världen över, kämpar vi för varje människas rätt till ett värdigt liv. Många gånger förs den kampen i komplicerade och utsatta kontexter, där våra partner tillsammans med folket, driver förändringsprocesser för ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Detta engagemang bygger på medmänsklighet och en övertygelse om alla människors lika värde och det bygger på hoppet om att en förändring är möjlig. Många gånger visar vårt arbete på inslag av ett imponerande mod – mitt i extremt komplicerade sammanhang.

Reflektioner kring mod, hopp och medmänsklighet

Reflektionerna som du kan ta del av på den här sidan vill lyfta just dessa perspektiv: mod, hopp och medmänsklighet. Du kan här ta del av röster och tankar från olika delar av Act Svenska kyrkans verksamhet – personer som reflekterar kring begreppen och kring vad det kan tänkas innebära att vara kyrka i utmanande tider. En kyrka som är del av en världsvid gemenskap och samtidigt satt att vara kyrka lokalt, på den plats där du och jag bor.

Reflektionerna kan du ta del av enskilt eller varför inte gemensamt i den internationella gruppen, bibelstudiegruppen eller syföreningen. I gruppsammanhanget tror vi att reflektionerna kan utgöra en spännande inledning till ett innehållsrikt samtal kring vårt uppdrag att som kyrka kämpa för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Reflektionerna nedan utgörs av filmer som öppnas i Vimeo när du klickar på dem. Det går också bra att ta del av alla reflektioner direkt på Vimeo för att slippa gå fram och tillbaka. 

Reflektioner kring mod hopp och medmänsklighet

Kvinna i digitalt möte.

Francesca de Gasparis

Executive Director på SAFCEI (Southern African Faith Communities’ Environment Institute), en av Act Svenska kyrkans samarbetspartners i Sydafrika. Francesca reflekterar om Hopp och att kunna ha möjligheten att välja

Man i digitalt möte.

Simon Hermansson

Kyrkvaktmästare i Breviks kyrka, Lidingö Församling. Simon reflekterar över Mod i vardagen, hur vi kan vara modiga i både det stora som i det lilla.

Kvinna i digitalt möte.

Kristin Molander

Präst och kyrkoherde i Danderyds församling. Kristin reflekterar över Mod och att inte döma varandra och att vi kan vara modiga och rädda samtidigt.

Kvinna i digitalt möte.

Anna Armah Ljungström

Anna är ageravolontär och bor i Stockholm och reflekterar över Medmänsklighet. Hur vi bemöter varandra utan förväntningar och ser komplexiteten i varje individ.

Man i digitalt möte.

Erik Öqvist

Erik är ageravolontär och bor i Piteå. Han reflekterar om Mod och att ha modet att vara ärlig både mot sig själv och andra.

Kvinna i digitalt möte.

Malin Melander

Malin är ageravolontär och bor i Linköping. Hon reflekterar över Hopp och att våga tro och att genom att längta tillsammans också kan hjälpa varandra att växel-orka.

Reflektera mera

När du lyssnat på en reflektion så ta tillfället att själv reflektera en stund över vad du precis har lyssnat på. Eller kanske vill du reflektera över någon av följande frågor?

 • En positiv upplevelse du varit med om i ditt liv?
 • Kan du dela med dig något hoppfullt från (skolan, bostadsområdet, församlingen, jobbet)?
 • Berätta om en drivkraft som motiverar dig?
 • Vad är mod för dig?
 • Erfarenheter, en händelse i livet?
 • Vad är medmänsklighet för dig?
 • Erfarenheter, en händelse i livet
 • Vad betyder hopp för dig?
 • Erfarenheter, en händelse i livet
 • När var du modig senast?
 • Hur kan man sprida medmänsklighet?
 • När blev du hoppfull senast?