Foto: Eva Pérez Järnil/Ikon

Fonder och aktiegåvor

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Då kan du fondspara i Swedbank Robur Humanfond. Du kan också välja att skänka din aktieutdelning.

Fondspara

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Act Svenska kyrkan får två procent av ditt sparkapital varje år.

Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Från utdelningar under 2022 tog Act Svenska kyrkan emot 896 549 kronor från fondsparare. Ett stort och varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond.

Spara utan avgift 

1 juli 2016 togs avgiften bort i Swedbank Robur Humanfond. Nu kan du kombinera långsiktigt sparande och samtidigt stötta Act Svenska kyrkan utan kostnad. Tidigare avgift i Humanfonden var 1,25 procent.

Skänk din aktieutdelning

Dina pengar växer, arbetar och gör nytta när du skänker utdelningen på dina privata aktier eller utdelning från fåmansbolag till Act Svenska kyrkan.

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1 000 skattebefriade kronor i aktiegåva för en rättvis värld! Det är enkelt att skänka sin aktieutdelning: Du meddelar din bank före aktiebolagets årsstämma och talar om vilken organisation du vill stödja.  

Giva Sveriges webbsida om aktieutdelning kan du läsa mer om att skänka aktieutdelning.  Act Svenska kyrkan är medlem i Giva Sverige, som är en branschförening som arbetar för tryggt givande och där närmare 170 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet.

Du kan också ladda ned blanketten Anmälan om Rättighetshavare som du ska skriva ut och ta med dig till banken. Tack för att du vill vara med och skänka din aktieutdelning! 

Historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning

På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Fyra kvinnor som jobbar på Givarservice.

Givarservice svarar på frågor

Har du frågor eller synpunkter på Act Svenska kyrkan? I alla frågor är du varmt välkommen att kontakta Givarservice så hjälper vi dig.