Människor är samlade en som räcker upp din en arm i luften är i fokus.
Foto: Simon Chambers ACT Alliance
Försörjning och klimaträttvisa

Klimatförändringarnas konsekvenser

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Därför vill Act Svenska kyrkan tala om klimatfrågan, som en rättvisefråga. 

Klimatförändringar har bidragit till att hungern ökar på flera håll i världen, att människors försörjning hotas, samt att människor från landsbygden tvingas söka sig till städer eller andra länder för att trygga sin försörjning. Stora delar av mänskligheten har redan tvingats påbörja en intensiv klimatanpassning då klimatförändringarna breder ut sig och lämnar delar av jorden obeboelig.

Act Svenska kyrkan vill lyfta in det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. Tillsammans med människor över hela världen vill vi utmana och stödja världens beslutsfattare för att begränsa den globala uppvärmningen till målet på 1.5 grad, för att förhindra katastrofala effekter för planetens ekosystem och människors livsvillkor.

Svenska kyrkan på COP28

logotypen Act now for climate justice.

Svenska kyrkan har observatörsstatus under COP28. Det innebär att Svenska kyrkan har delegater på plats för att följa förhandlingarna. Delegaterna representerar både Svenska kyrkan och Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan betonar det globala rättviseperspektivet i klimatdebatten. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. De länder som historiskt och idag har höga utsläpp har en skyldighet att höja sina ambitioner för att ställa om. Dessa länder bör bidra med finansiering och stöd till de länder som drabbas värst. G20-länderna står för 80 procent av utsläppen. Därför är klimatfrågan en rättvisefråga.

G20 omfattar Argentina, Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Tyskland, USA och EU.

Act Svenska kyrkan vill att sju åtagande ska uppfyllas under COP28:

  • Att allt görs för att uppfylla 1,5-gradersmålet
  • Se beslut om att fossila energilösningar fasas ut
  • Att världens rika utsläppsländer lever upp till åtagandet om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringar
  • Att rika utsläppsländer bidrar till en fond och finansiering för att kompensera människor och samhällen som drabbas av förluster och skador
  • Se ett ökat stöd till utsatta grupper och samhällen, med klimatfinansiering och kapacitet, för lokalt ledda anpassningsinsatser
  • Se ett ökat och jämställt inflytande för unga, kvinnor, urfolk och de länder som drabbas, i de klimatbeslut som fattas och de åtgärder som genomförs
  • Se ett ökat skydd för klimatmigranter och klimatförsvarare

Kampen för en hållbar framtid

Vi lever alla under samma himmel och på samma jord men verkligheten ser olika ut. Vi måste ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Genom att ta ansvar för en hållbar framtid inom planetens gränser, utifrån en global, rättvis och jämlik fördelning av resurser kan vi uppnå klimaträttvisa. Klimatkrisen måste lösas både lokalt och globalt. Vi lever på samma jord och rättvisa kommer att gagna hela mänskligheten.

Kvinna står i ett risfält i Bangladesh.

Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Man som håller i en mango. Frukten är i fokus och mannen i oskärpa.

Köp en planta för framtiden

Klimatförändringar hotar miljoner människors tillgång till rent vatten och mat för dagen. I Act Svenska kyrkans gåvoshop kan du köpa växtkraft och framtidsplantor att ge till någon du bryr dig om. Din gåva gör skillnad!

En grupp människor går på en väg.

Walk and talk

Vandra, reflektera och samtala om klimatet i en ”walk and talk”. Lyssna på reflektioner från personer runt om i världen som engagerar sig för klimaträttvisa.

Workshopmaterial om klimaträttvisa

Det här materialet låter dig tillsammans med andra, samtala om och få kunskap genom praktisk information om klimatförändringarna och vad klimaträttvisa innebär.

Genom olika övningar och reflektioner får du fundera på vad vi som kyrkan kan göra och tillsammans och utforska frågan: vilka är de bästa förutsättningarna för att människor ska ha möjlighet att förändra sina liv?

Materialet är också tänkt att bidra med kraft och inspiration för att tillsammans få med fler att engagera sig för Act Svenska kyrkans arbete.

Framsidan på workshopmaterialet klimaträttvisa