Tre kvinnor och ett litet barn.
Foto: Eva Pérez Järnil/Ikon
Det här gör vi

Exempel på projekt som får stöd

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med partner inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som får stöd. Sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder.

Act Svenska kyrkan arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete, katastrofinsatser och globalt påverkansarbete världen över. Tack vare gåvor kan vi stödja över 300 insatser. Insatser som har olika mål och inriktningar, men gemensamt för dem alla är att inkludera människor på plats så att de kan vara med och påverka sina liv. På så sätt leder insatserna till bestående och hållbara förändringar.

Tillsammans gör vi skillnad över hela världen.

Exempel på projekt som Act Svenska kyrkan arbetar med

Ung kvinna håller i ett litet barn som blir undersökt.

Livsviktiga hembesök av mentormammor

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Act Svenska kyrkan stödjer mentormammor som söker upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Nätverk mot sexuella övergrepp på barn

I Filippinerna lever nästan hälften av befolkningen i fattigdom. Många barn lever helt eller delvis sina liv på gatan i stad eller på landsbygd. Barn som lever i den här utsattheten löper stor risk att bli utsatta för sexuella övergrepp.

En kvinna med en leverans packad i kartonger.

Mobila kliniker och livsviktig vård i Palestina

Alla människor har rätt till vård, även under konflikter och ockupation. Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem, som specialiserat sig på avancerad cancervård för människor som bor på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och i Gaza.

En grupp kvinnor ler och skrattar tillsammans.

Kamp mot könsrelaterat våld

I Indiens slumområden är våld mot flickor, kvinnor och hbtqi+personer utbrett. Act Svenska kyrkan stöttar självhjälpsgrupper för att minska våld i hemmet och på arbetsplatserna. Vi arbetar mot diskriminering och för att ge utsatta grupper chans att hitta en försörjning.

En flicka står i ett ökenliknande landskap, hon blickar bort från kameran.

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sina egna liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett omfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Slaggberg bredvid bostäder.

Lokalbefolkningen drabbas hårt av gruvindustrin

Vattnet som rinner nedanför slaggberget i utkanten av Johannesburg är blåfärgat av gifter från gruvnäringen. Act Svenska kyrkan arbetar med lokala partner för att granska och skapa förändring.

Byutveckling och skolgång i Egypten

Tillsammans med lokal partner arbetar Act Svenska kyrkan för kvinnors och flickors rättigheter, utbildning i läs- och skrivkunnighet, jordbruksutveckling och småföretagande på den egyptiska landsbygden.

En man med en mask i handen, de övar rollspel.

Kampen mot machokulturen i Centralamerika

Våldet drabbar såväl män som kvinnor, barn och äldre. Gåvorna används för att stödja människor som lever i utsatthet och de emigranter som flyr undan våld och fattigdom.

Ung kvinna samlar ved för matlagning.

Klimat och jämställdhet för fred i Sydsudan

Act Svenska kyrkan arbetar både humanitärt och långsiktigt i och runt Sydsudan. Utvecklingsarbetet handlar om konfliktlösning och arbete för kvinnors och barns rättigheter samt att stärka det civila samhället i kampen för ett fredligt, demokratiskt land.

En man med ett barn i famnen tittar in i kameran, bredvid honom står ett lite äldre barn.

Ökad jämställdhet och försörjning i Myanmar

På den burmesiska landsbygden lever många människor traditionellt på det de själva kan odla. Fattigdomen är stor och tillgången till sjukvård och högre utbildning är väldigt begränsad.

Kyrka i Filippinerna

"En kyrka av och för de fattiga" i Filippinerna

Den oberoende filippinska kyrkan Iglesia Filipina Independiente (IFI) arbetar ständigt för de mest utsatta i samhället. Kyrkans så kallade profetiska diakoni har inspirerat många även här i Sverige.

Två män brukar sin jord.

Krisförebyggande klimatarbete I Etiopien

I Etiopien pågår en ständig kamp mot klimatförändringarnas påverkan. För att säkra tillgången till mat och livsmedel stöttar Act Svenska kyrkan bland annat hållbar plantering av skog, diversifiering av grödor och byggnation av bevattningskanaler som säkrar bördiga jordar.

Kvinna sitter på en pall och mjölkar en ko.

Jämställdhet och jordbruk i Tanzania

För att minska fattigdomen på landsbygden i Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stödja småskaliga böner och att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser.

I förgrunden syns en bok ligger på ett bord i ett rum fyllt av människor som sitter i en skolsal.

Utbildning och stöd till unga kristna i Pakistan

I Pakistan är cirka en och en halv procent av befolkningen kristna, och många av dem tillhör landets fattigaste. Förföljelse av kristna och attentat mot kyrkor gör människor rädda och skapar stora klyftor i samhället.

På bilden syns en väg av packad jord som går emellan hus av enkel konstruktion. Längre bort syns några människor.

Kamp för hållbar fred i Colombia

Colombia har plågats av konflikter och våld i mer än ett halvt sekel. Urfolk, kvinnor och småbönder är värst drabbade. Du kan stötta arbetet för en hållbar fred!

Tre kvinnor håller i varsin get.

Stöd ett fokusområde

Tillsammans arbetar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan används där den behövs bäst just nu. Du kan också välja att rikta din gåva till ett specifikt fokusområde, det som ligger dig närmast om hjärtat.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.

Kvinna i prästkläder på en strand. Bakom henne leker några flickor.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Våra internationella samarbetspartner

Act Svenska kyrkan jobbar med omkring 100 partner i 300 projekt världen över. På våra engelska sidor kan du läsa om samtliga partner vi arbetar med!

Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.