En kvinna välsignar kollekten.
Foto: Jesper Klemedsson/Ikon
Ge en gåva som församling

Kollekt – ett sätt att ge tillsammans

Kollekt är en solidaritetshandling där vi tillsammans delar med oss till andra. Ett utryck för medmänsklighet, barmhärtighet och tacksamhet. Genom riks-, stifts- och församlingskollekter skapas möjligheter för fler att bidra till Act Svenska kyrkans arbete.

Vid tretton tillfällen per år är det rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Vissa stift har även beslutat om årliga stiftskollekter till Act Svenska kyrkan. Utöver det kan församlingarna själva besluta om församlingskollekter vid exempelvis gudstjänster, konserter och dop. I en del församlingar finns principbeslut om att församlingskollekter i första hand ska tas upp till Act Svenska kyrkan, för att tydligt signalera att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan.

Genom att besluta om stifts- och församlingskollekter till Act Svenska kyrkan skapar du möjlighet för fler att bidra till alla människors rätt till ett värdigt liv. 

Ta upp fråga i dina sammanhang där du kan påverka din församlings, pastorats eller stifts kollektändamål under kommande år. 

Altare med ett kors. Tyggtavlan av en person i luvtröva med texten Act Svenska kyrkan på ryggen.

Gudstjänst och andakt

Material att använda som inspiration för gudstjänst och andakt med internationellt tema.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Rikskollekt

Rikskollekter tas upp i landets alla församlingar till samma ändamål och samma dag. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om när rikskollekter ska tas upp och för vilka ändamål.